Newsletter e-Podatki - 2014-05-27 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Specjalista ds. ochrony środowiska odpowiedzialny jest za dostosowywanie standardów i przepisów dotyczących ochrony środowiska do danej firmy. Potrzebuje on kompleksowego źródła informacji. Portal EKOinfo PREMIUM szybko staje się liderem wśród uznanych baz wiedzy dla specjalistów ds. ochrony środowiska. Platforma wyróżnia się na tle innych, zasobem dostępnych informacji oraz specjalistami czuwającymi nad merytoryczną stroną publikowanych treści. Sprawdź sam!

Korzystaj z rozszerzonej wersji EKOinfo PREMIUM PLUS i zapewnij sobie dostęp do:
  • programu do ewidencji odpadów – narzędzia służącego do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
  • edytowalnych wzorów wniosków, zleceń i oświadczeń niezbędnych dla branży wod.-kan., które pozwolą na sprawne załatwienie formalności związanych z przyłączami,
  • dowolnie wybranego seminarium organizowanym przez Wydawnictwo. Sprawdź dostępne seminaria, w tym szkolenie poświęcone przepisom dotyczącym opakowań „Opakowania i odpady opakowaniowe – obecny stan prawny oraz planowane zmiany”.
Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. To możliwe! Tylko teraz EKOinfo PREMUM PLUS w cenie wersji podstawowej z TABLETEM GRATIS. Dowiedz się więcej!
Aktualności
1.1. Przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych i niezabezpieczonych hipoteką na takich samych zasadach
Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach, jak zobowiązania niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym. Senat podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu kolejnego projektu ustawy - o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Projektowana ustawa, przygotowana przez Komisję Ustawodawczą, stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. więcej »
1.2. Nowe wzory formularzy celnych
Od 1 czerwca br. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 673). Celem zmian jest usprawnienie i odbiurokratyzowanie spraw, które prowadzone są przed administracją celną. więcej »
1.3. Jedno okienko dla rozliczeń celnych i akcyzowych
W przyszłym roku powinno zacząć działać jedno okienko dla rozliczeń celnych i akcyzowych - poinformował PAP wiceminister finansów, szef Służby Celnej Jacek Kapica. Przedsiębiorcy nie będą też musieli się zastanawiać, który rachunek będzie właściwy dla danej należności, bowiem będzie tylko jeden. więcej »
1.4. Zmiany w administracji podatkowej
Ok. 2,3 tys. z 4 tys. urzędników zajmujących się obecnie administracją wewnętrzną w urzędach skarbowych zostanie przeniesionych do kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatników. Zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2015 r. więcej »
1.5. Oświadczenia rolników dotyczące rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego
To już ostatni moment na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego z tytułu przychodów z pozarolniczej działalności. Do końca maja składają je rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Nowy Kodeks podatkowy
Ministerstwo Finansów wystąpiło do zespołu programowania prac rządu z wnioskiem o powołanie komisji kodyfikacyjnej ds. prawa podatkowego. W jej skład mają wejść m.in. przedstawiciele pracodawców. Zadaniem komisji będzie przygotowanie założeń nowego Kodeksu podatkowego, który zastąpi obecnie obowiązującą ustawę – Ordynację podatkową. więcej »
Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego
Prawidłowe prowadzenie książki obiektu budowlanego jest wyzwaniem nawet dla doświadczonego zarządcy lub właściciela. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa publikację, która zawiera instrukcję wypełnienia książki obiektu budowlanego. Pomoże ona rozwiać wątpliwości wynikające z niedoprecyzowanych zapisów rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. więcej »

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line
Polecam najnowszą publikację on-line Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Znajdą w niej Państwo nie tylko treści ustawa i rozporządzeń, ale również komentarze do najbardziej kontrowersyjnych przepisów. Ponadto serwis stanowi źródło gotowych wzorów dokumentów i formularz. Mobilna wersja książki pozwoli Państwu przeglądać ją na tabletach i smartfonach! więcej »

Seria norm ISO - nowoczesne zarządzanie firmą on-line
Polecamy najnowszą publikację on-line Seria norm ISO – nowoczesne zarządzanie firmą. Znajdą w niej Państwo wszystkie informacje, które pomogą usprawnić lub wprowadzić system zarządzania jakością. Mobilna wersja książki pozwoli Państwu przeglądać ją na tabletach i smartfonach! więcej »

Zarządzanie projektem budowlanym
Dobre zarządzanie projektem budowlanym zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i prowadzi do lepszych wyników. Nieprawidłowe zarządzanie projektami prowadzi do niepotrzebnych przeróbek i kosztów, opóźnień, niezadowolenia klientów i wrogich relacji. Polecamy naszą publikację, dzięki której dowiesz się jak układać harmonogram projektu, zarządzać ludźmi, rozwiązywać problemy i dotrzymywać terminów. więcej »

Fachowe źródło informacji na temat aktów prawnych oraz najważniejszych orzeczeń dotyczących chorób zawodowych! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 31 maja 2014
INFORMACJE
29 kwietnia 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. ; Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r., poz. 483. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2014-06-16 - Pozwolenia wodnoprawne w świetle najnowszych zmian w prawie , Warszawa więcej »
  • 2014-06-10 - Nowe kompetencje pielęgniarki i położnej POZ w 2014 r. Kontynuacja zaopatrzenia pacjenta w wyroby medyczne., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter