Newsletter e-Podatki - 2014-06-03 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że zmiany, jakie wprowadziła ustawa deregulacyjna, pozbawiły zarządcę nieruchomości dotychczasowych formalnych atrybutów tworzących prestiż jego biura.

Zarządcą lub pośrednikiem nieruchomości może obecnie zostać każdy – nie musi mieć kierunkowego wykształcenia, praktyki ani stosować się do kodeksu etyki zawodowej. Wystarczy, aby spełnił wymóg obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. To dziś jedyny ustawowy zapis, który reguluje dostęp do zawodów nieruchomościowych. Od 1 stycznia br. pozostałe czynności związane z obrotem nieruchomościami określa pisemna umowa cywilno-prawna zawierana między zarządcą lub pośrednikiem a klientem, która reguluje prawa i obowiązki obu stron.

Co zatem pozostaje zarządcy, aby przekonać klienta o wysokiej jakości świadczonych usług? Warto pomyśleć o zorganizowaniu na nowo swojego biura i postarać się o certyfikację, zgodną z międzynarodowymi normami. Certyfikat z pewnością uwiarygodni biuro w oczach partnerów biznesowych. Sprawdźcie Państwo, jakie działania doprowadzą Was do uzyskania certyfikacji i zastosujcie te wskazówki we własnej praktyce.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Zarządzając nieruchomościami skorzystajcie Państwo z fachowej pomocy!
Aktualności
1.1. Uproszczenia w rachunkowości dla małych firm
Od 2016 r. małe firmy nie będą musiały składać sprawozdań z działalności. Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska poinformowała PAP, że resort finansów pracuje nad następnym etapem zmian dotyczących uproszczeń w rachunkowości dla firm. Będą one dotyczyć tzw. małych firm. Jest to związane z implementacją nowej dyrektywy UE w sprawie rachunkowości. Termin na jej wdrożenie upływa 20 lipca 2015 r. więcej »
1.2. Polska powinna pracować nad przestrzeganiem przepisów podatkowych
Komisja Europejska w poniedziałek przekazała rekomendacje gospodarcze dla poszczególnych krajów UE w ramach tzw. semestru europejskiego. Polsce zaleca wzmocnienie strategii budżetowej, aby "zapewnić trwałą korektę nadmiernego deficytu do 2015 r.". Co rekomenduje Komisja Europejska w zakresie podatków? więcej »
1.3. Prezydent podpisał ustawę dot. drugiej transzy deregulacji zawodów
Kancelaria Prezydenta poinformowała, że ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych została podpisana przez Prezydenta. Dotyczy ona 82 profesji technicznych oraz 9 zawodów rynku finansowego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Sportowcy, artyści i naukowcy z liniowym PIT
Sportowcy, artyści i naukowcy mogą opodatkować 19-proc. stawką PIT przychody z działalności wykonywanej osobiście, jeśli uzyskują je w ramach działalności gospodarczej. W dniu 22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (DD2/033/30/KBF/14/RD-47426), stwierdzając, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem że uzyskuje je w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej. więcej »
2.2. Zwolnienie podatkowe do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). W dniu 21 maja br. Minister Finansów wydał Interpretacje ogólną w tym zakresie. więcej »

Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP
Czy zapoznałeś się już z nowym systemem klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami rozporządzenia CLP? Jak poprawnie opracować etykiety na opakowaniach produktów niebezpiecznych i na podstawie kart charakterystyki? Aby uzyskać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu: Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP. Poznaj aktualne wymagania w zakresie klasyfikacji i oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych! więcej »

Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym
Publikacja zawiera edytowalne wzory dokumentów przydatnych podczas przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Pozwala sprawnie przebrnąć przez administracyjne zawiłości od momentu podjęcia decyzji o budowie, aż po oddanie obiektu do użytkowania. więcej »

Remonty i modernizacje budynków on-line
Jeśli zarządzacie Państwo nieruchomościami i potrzebujecie zawsze aktualnych i fachowych informacji, polecam nowy serwis „Remonty i modernizacje budynków on-line”. Warto być na bieżąco! Skorzystaj z praktycznych wskazówek 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, w każdym miejscu. Poradnik można przetestować. więcej »

Czy prowadzisz obowiązkową ewidencję stanu technicznego dla maszyn i urządzeń? Z „Książką pracy maszyny/urządzenia” będzie Ci łatwiej! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 8 czerwca 2014
EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

1 czerwca 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu; Dz.U. z 30 maja 2014 r., poz. 709. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2014-09-19 - Raport początkowy, raport końcowy - implementacja Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych (IED), Warszawa więcej »
  • 2014-06-12 - Rewolucja w opodatkowaniu VAT samochodów osobowych, Warszawa więcej »
  • 2014-06-13 - Wyłączenia w transporcie - czyli jak bezpiecznie, taniej i zgodnie z przepisami przewozić towary niebezpieczne na szczególnych warunkach, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter