Newsletter e-Podatki - 2014-06-10 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Spowolnienie gospodarcze, będące następstwem kryzysu finansowego przyczyniło się do wzrostu zainteresowania przedsiębiorców tematem zarządzania ryzykiem. Trudna sytuacja ekonomiczna w wielu firmach oraz pojawienie się nowych zagrożeń zarówno w otoczeniu bliższym jak i dalszym przedsiębiorstw sprawiły, że zaczęto wdrażać zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Ten rodzaj zarządzania lepiej sprawdza się w niestabilnej gospodarce niż silosowe zarządzanie ryzykiem. Szczegółowe omówienie tematu znajdą Państwo w publikacji on-lineSeria norm ISO- nowoczesne zarządzanie firmą”. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Zawartość poradnik można przeglądać na tabletach i smartfonach!
Aktualności
1.1. Kredyt na innowacje dla przedsiębiorców inwestujących w innowacyjne rozwiązania
Posłowie KP Twój Ruch zamiast obecnie obowiązującej ulgi na nowe technologie proponują wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje. W dniu 6 czerwca br. Sejm zajął się w pierwszym czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej »
1.2. Likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów
Likwidacja obowiązującego ograniczenia możliwości pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 t. To propozycja klubu parlamentarnego SLD, który zgłosił projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W piątek odbyło się jego pierwsze czytanie. więcej »
1.3. Dziurawy 1 proc.?
Czy pieniądze z 1 proc. mogą trafiać nie tylko do organizacji pożytku publicznego, ale i do innych organizacji i podmiotów - które nie mają statusu OPP?  "Gazeta Wyborcza" alarmuje, ze w ustawie o pożytku publicznym uciekają miliony złotych. więcej »
1.4. Nowy standard rachunkowości – MSSF 15: Umowy z klientami
W sprawozdaniach finansowych będzie więcej informacji, a przychody spółek mogą ulec zmianie. Niedawno opublikowano nowy standard rachunkowości – MSSF 15 „Umowy z klientami”. Standard MSSF 15 wejdzie w życie w 2017 r. więcej »
1.5. Niższe opłaty za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego
W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Najważniejszą zmianą jest wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. RPO: Wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego
Kwota wolna od podatku jest kształtowana w oderwaniu od sytuacji najuboższej części społeczeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wystąpiła do ministra finansów Mateusza Szczurka w sprawie kwoty wolnej od dochodu, która nie podlega opodatkowaniu. więcej »

Ewidencja i gospodarowanie odpadami w 2014 r.
Kiedy może nastąpić przekazywanie odpadów oraz przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami? Które podmioty mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów? Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Ewidencja i gospodarowanie odpadami w 2014 r. O szczególnych zasadach gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów dowiesz się już 8 lipca… więcej »

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line
Polecamy najnowszą publikację on-line Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Znajdą w niej Państwo nie tylko treści ustawa i rozporządzeń, ale również komentarze do najbardziej kontrowersyjnych przepisów. Ponadto serwis stanowi źródło gotowych wzorów dokumentów i formularzy. Mobilna wersja książki pozwoli Państwu przeglądać ją na tabletach i smartfonach! więcej »

Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej
Publikacja „Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej” przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej celem jest przedstawienie zasad i procedur kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów administracji publicznej. Ponadto autorka stara się wyjaśnić kontrowersje wynikające z odmiennych stanowisk w zakresie stosowania przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, które także regulują współpracę NFZ z palcówkami medycznymi. więcej »

Ocena pracownika i firmy
Ocena pracownika to ważny i skomplikowany proces. Chcesz mieć pewność, że Twoja ocena pracowników jest rzetelna i sprawiedliwa? Polecamy zbiór dokumentów „Ocena pracownika i firmy”, który pomoże Ci profesjonalnie ocenić pracę współpracowników. W zbiorze znajdziesz między innymi kwestionariusz stylu zarządzania czasem, zeszyt okresowej oceny wyników pracy dla przełożonego i pracownika oraz wiele innych przydatnych formularzy i materiałów. więcej »

Chciałbyś mieć zebrane w jednym miejscu wszystkie procedury zamówień publicznych wraz z terminami i podstawą prawną? Sprawdź naszą propozycję! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 15 czerwca 2014
EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU
1 czerwca 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu; Dz.U. z 30 maja 2014 r., poz. 709. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2014-06-30 - Umowy w zamówieniach publicznych po nowelizacji, Warszawa więcej »
  • 2014-08-28 - Karta Charakterystyki w praktyce transportowej. Oznakowanie produktu jako źródło informacji o zagrożeniu., Warszawa więcej »
  • 2014-07-14 - Hipoteka oraz przewłaszczenie nieruchomości jako prawne zabezpieczenie wierzytelności – praktyczne aspekty zaspokojenia z nieruchomości , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter