Newsletter e-Podatki - 2014-06-17 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Brak skutecznych środków odwoławczych lub nieadekwatność istniejących środków mogłyby powstrzymywać przedsiębiorstwa wspólnotowe od przystępowania do przetargów, dlatego państwa członkowskie muszą zaradzić tej sytuacji - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z dnia 8 maja 2014 r.

Orzeczenie dotyczyło sprawy, której przedmiotem był wniosek złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Włochy) w postępowaniu oznaczonym jako Idrodinamica Spurgo Velox. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Jeśli mają Państwo problemy z interpretacją poszczególnych zapisów ustawy Pzp lub wątpliwości, jak postępować w konkretnych sytuacjach, warto zajrzeć tutaj!
Aktualności
1.1. Dzień Wolności Podatkowej
Dzień wolności podatkowej przypadł w tym roku w miarę wcześnie – 14 czerwca. Od tej symbolicznej daty statystyczny Polak przestaje pracować na różne daniny publiczne, a zaczyna dla siebie. Dzień wolności podatkowej od 21 lat wyznacza Centrum im. Adama Smitha. W ubiegłym roku było to 22 czerwca. Chociaż tegoroczny dzień wypada kilka dni wcześniej, nie zmienia to tego, że nadal prawie pół roku musimy pracować na potrzeby rządu. więcej »
1.2. TK: rozprawa w sprawie podatku od ukrytych dochodów w innym terminie?
Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się w dniu 8 lipca br. pytaniem prejudycjalnym dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Termin ten odwołano. więcej »
1.3. Wzory pism administracyjnych będą publikowane w formie elektronicznej
Wzory pism wykorzystywanych w procedurach administracyjnych będą publikowane w internecie w formie elektronicznej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. więcej »
1.4. Ułatwienia dla przedsiębiorców. Co się zmieni w podatkach?
Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zakładający m.in. zmniejszenie obowiązków informacyjnych, uproszczenie regulacji oraz wsparcie inwestycji przedsiębiorców został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca 2014 r. MG proponuje ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, które mają ułatwić prowadzenie firmy w różnych obszarach. Będą one wsparciem zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany w przepisach dotyczą prawie 30 ustaw i mogą przynieść przedsiębiorcom ok. 900 mln zł oszczędności już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy, głównie w wyniku redukcji obowiązków informacyjnych. Są wśród nich i zmiany dotyczące podatków. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Wzrasta obciążenie podatkami
Z danych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej wzrosło obciążenie podatkami. W 2012 r. tylko w sześciu krajach Unii Europejskiej relacja podatków do produktu krajowego brutto uległa obniżeniu. Gdzie jest lepiej? W Portugalii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, na Litwie, w Szwecji oraz Rumunii. Równocześnie obciążenie podatkami wzrosło w 23 krajach UE. więcej »
2.2. Preferencyjny podatek również, gdy basen jest wykorzystywany komercyjnie
Pomieszczenia wykorzystywane 
do działalności leczniczej mogą być opodatkowane niższą stawką. Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygnatura akt: I SA/Sz 32/14) wynika jednak, że z preferencyjnej stawki można skorzystać również wówczas, gdy basen, sala fitness czy sauna wykorzystywane są również do celów komercyjnych. więcej »
Sieci, instalacje i urządzenia elektroeneregtyczne o napięciu powyżej 1 kV on-line
Przy projektowaniu linii kablowych średniego napięcia muszą być spełnione istotne wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami. Głównym czynnikiem jest tu dobór odpowiedniego osprzętu linii kablowych. Polecamy Państwu poradnik pt.: „Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne o napięciu powyżej 1kV on-line”, dzięki któremu poznacie wiele przykładów przydatnych zarówno przy projektowaniu, jak i wykonaniu linii elektroenergetycznych. więcej »

Skuteczne ratownictwo
Publikacja niezbędna w pracy osób kierujących akcjami ratowniczymi oraz pracowników administracji samorządowych, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Zawiera gotowe procedury ratownicze, wskazówki dotyczące przygotowania planów zarządzania kryzysowego, wiele informacji z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego i ekologicznego. Jest to praktyczna pomoc ułatwiająca skuteczne przeprowadzenie działań ratowniczych począwszy od wykrycia zagrożenia a skończywszy na udzieleniu pomocy poszkodowanym. więcej »

Arteterapia
Arteterapia jest jedną z metod wykorzystujących techniki plastyczne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. Stosując tę metodę, możemy zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych dziecka. Dlatego jeśli chcesz skutecznie zapobiegać zaburzonym zachowaniom u dzieci i młodzieży, skorzystaj z naszego poradnika „Arteterapia”. więcej »

Zarządzanie poprzez cele
Profesjonalna publikacja na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania, jakim jest zarządzanie poprzez cele, przydatna dla menedżerów i kierowników każdego szczebla zarządzania! Ułatwi przełożenie strategii firmy na konkretne cele, z którymi mogą identyfikować się pracownicy, pomoże zapewnić ich zaangażowanie z ich realizację. więcej »

Zastanawiasz się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorstwach wod.-kan? Sprawdź już dziś i spełnij wymogi stawiane przedsiębiorstwom. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 20 czerwca 2014
EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU
1 czerwca 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu; Dz.U. z 30 maja 2014 r., poz. 709. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
  • 2014-07-10 - Transport ścieków – przepisy i praktyka , Warszawa więcej »
  • 2014-09-03 - Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co będzie można sfinansować z Europejskiego Funduszu Społecznego?, Warszawa więcej »
  • 2014-08-28 - Karta Charakterystyki w praktyce transportowej. Oznakowanie produktu jako źródło informacji o zagrożeniu., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter