Newsletter e-Podatki - 2014-06-25 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Od 16 czerwca 2014 r. każdy diagnosta, aby przystąpić do specjalizacji, będzie musiał wcześniej odbyć dwuletni staż pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a nie jak do tej pory roczny staż pracy.

Zastanawiasz się:
  • jakie są terminy przejściowe,
  • jakie wymagania musisz spełnić, aby podjąć specjalizację,
  • jaki jest tryb zdawania egzaminu państwowego,
  • i ile to będzie kosztować?
Więcej na temat zmian w uzyskaniu specjalizacji znajdziesz w nowym serwisie internetowymHigiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści, proste wyszukiwanie potrzebnych zagadnień, a dzięki wersji mobilnej możliwość korzystania w każdym miejscu i porze. Przekonaj się sam, sprawdź już teraz!
Aktualności
1.1. Nowy portal podatkowy
W dniu 18 sierpnia 2014 r. uruchomiony zostanie nowy portal podatkowy, dzięki któremu będzie można załatwiać sprawy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Resort finansów informuje, że podatnicy będą mieli możliwość przesyłania deklaracji podatkowych oraz składania podań. Uruchomieniu portalu towarzyszą zmiany w prawie, przygotowane przez Ministerstwo Finansów. więcej »
1.2. Ruszyła letnia akcja
Paragon z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru lub jego zwrot. W dniu 22 czerwca ruszyła kolejna akcja pt. "Weź paragon". Jak co roku kontrolerzy będą sprawdzać, czy sprzedawcy wydają klientom paragony. więcej »
1.3. Podatki a praca sezonowa
Lato to czas pracy sezonowej, wykonywanej zarówno przez dorosłych, jak i młodzież. Jak rozliczyć dochody dzieci? Jakie obowiązkach podatkowych związane są z pracą sezonową za granicą? więcej »
1.4. Łatwiejszy dostęp do zawodów finansowych
W dniu 1 sierpnia wejdzie w życie tzw. trzecia transza deregulacji, która ma ułatwić dostęp m.in. do zawodu księgowego i doradcy podatkowego. więcej »
1.5. Posłowie poparli projekt opodatkowania dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych
We wtorek posłowie poparli rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.. Czy wyprowadzanie przez firmy zysków do rajów podatkowych zostanie ukrócone? W projekcie założono m.in., że dochody zagranicznych spółek córek mają być opodatkowane 19-proc. podatkiem. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Rosną pozapłacowe koszty pracy w Polsce
Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że w pierwszym kwartale 2014 r. pozapłacowe koszty pracy wzrosły w Polsce o 6,7 proc. rok do roku. W ujęciu całkowitym koszty pracy zwiększyły się natomiast o 4,2 proc. Mocniejszy wzrost kosztów pozapłacowych odnotowano tylko w Bułgarii. więcej »

Baza wiedzy EKOinfo Premium
Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska często ulegają zmianie. Od dnia 23.01.2013 r. obowiązuje nowa ustawa o odpadach, a od 6.03.2013 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polecamy Państwu nową bazę wiedzy EKOinfo Premium. Znajdą tu Państwo interpretacje prawne, omówienia technologii i aspektów finansowych z zakresu ochrony środowiska oraz wzory dokumentów i fachowe programy. Wszystko dostępne 24 h/dobę w jednym miejscu i na bieżąco aktualizowane. Ułatw sobie pracę i wstąp do klubu EKOinfo Premium. więcej »

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową
Polecamy Państwu poradnik „Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową”, który stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i technicznych. Dzięki publikacji poznają Państwo aktualności prawne wraz z komentarzem oraz poprawnie sporządzą dokumenty, takie jak: regulaminy, protokoły techniczne czy umowy inwestycyjne. więcej »

Proces inwestycyjny w pytaniach i odpowiedziach
Proces budowlany jest obszarem, na którym dochodzi do styku, a niekiedy do przenikania norm prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Prawo Budowlane nie jest wyłącznym źródłem regulacji stosunków prawnych. Aby ułatwić przejście przez ten szereg działań, do których zobowiązany jest inwestor i wykonawca, polecamy naszą publikację. więcej »

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pytania do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. więcej »

Jak uniknąć nieprawidłowości w procesie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków? więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12),
więcej »
  • 2014-07-10 - Transport ścieków – przepisy i praktyka , Warszawa więcej »
  • 2014-09-03 - Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co będzie można sfinansować z Europejskiego Funduszu Społecznego?, Warszawa więcej »
  • 2014-08-28 - Karta Charakterystyki w praktyce transportowej. Oznakowanie produktu jako źródło informacji o zagrożeniu., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter