Newsletter e-Podatki - 2014-07-08 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

801 umów o dofinansowanie proekologicznych inwestycji podpisano od początku wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (od 14 listopada 2008 r.). Dzięki tym projektom znacznie polepszył się stan środowiska w Polsce.

Najwięcej podpisanych umów dotyczyło przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (313). Wsparcie finansowe jakie zostało przekazane na owe projekty to ponad 11,8 mld zł. Na tym jednak nie koniec!

Kolejny nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa trwa od 14 kwietnia do 6 czerwca 2014. r. Zdobądź informacje, jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie!

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014) wynosi 24,00 mln euro. Więcej
Aktualności
1.1. Zmiany w odliczaniu VAT
Z założeń (z dnia 25 czerwca 2014 r.) do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać zaczną zmienione przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług, wykorzystywanych do celów mieszanych. więcej »
1.2. Rejestracja w CRP KEP jest bezpłatna
Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników CRP KEP jest bezpłatna. W związku z informacjami o wysyłaniu pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów przypomniało, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP. więcej »
1.3. XII edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
Ogłoszono wyniki XII edycji, organizowanego wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów, konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. W tym roku wyróżniono 63 urzędy, najwięcej (12) z województwa mazowieckiego. więcej »
1.4. NIP i REGON automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS
Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym numery NIP oraz REGON wydawane będą automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS. więcej »
1.5. Spłata należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji zamówień publicznych.
W dniu 3 lipca br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spłaty należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji zamówień publicznych. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Od lipca br. obniżenie kosztów akceptowania kart płatniczych
Ministerstwo Finansów przewiduje, że od lipca br. nastąpi wyraźne obniżenie kosztów akceptowania kart płatniczych przez punkty handlowo-usługowe. Ma to związek z nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która znacznie redukuje wysokość jednej z głównych opłat, ponoszonych przez punkty handlowo-usługowe na rzecz agentów rozliczeniowych z tytułu przyjmowania płatności kartami płatniczymi. więcej »

Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co będzie można sfinansować z Europejskiego Funduszu Społecznego?
W co i jak zainwestuje Unia Europejska w latach 2014-2020? Jak właściwie wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego? Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co będzie można sfinansować z Europejskiego Funduszu Społecznego? Wymagania przy składaniu wniosków o dofinansowanie z UE – uzyskaj fachowe informacje. więcej »

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line
Polecam najnowszą publikację on-line Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Znajdą w niej Państwo nie tylko treści ustawa i rozporządzeń, ale również komentarze do najbardziej kontrowersyjnych przepisów. Ponadto serwis stanowi źródło gotowych wzorów dokumentów i formularz. Mobilna wersja książki pozwoli Państwu przeglądać ją na tabletach i smartfonach! więcej »

Umowa licencyjna w prawie autorskim
Zarówno polskie, jak i europejskie prawo w szczególny sposób chroni własność intelektualną twórców. Umowy licencyjne zawierane na gruncie prawa autorskiego dają wiele różnych możliwości przeniesienia prawa do korzystania z utworu. Nie jest to zagadnienie proste. Dlatego powstała publikacja „Umowa licencyjna w prawie autorskim". Opisuje ona nie tylko treść umowy ale zawiera także komentarz prawny, dotyczący tak istotnych zagadnień jak rozwiązanie umowy czy skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W publikacji znajdą Państwo także tematycznie dostosowany wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy licencyjnej w formie pliku RTF umożliwiającego edycję. więcej »

Jak poprawnie przeprowadzić kalkulację kosztorysową? Podstawowe reguły obowiązujące w zawodzie kosztorysanta. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 14 lipca 2014
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
27 czerwca 2014 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz.U. Nr 119, poz. 851. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • termin złożenia deklaracji INTRASTAT.
więcej »
  • 2014-09-24 - Odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje w umowach o roboty budowlane, Warszawa więcej »
  • 2014-09-04 - Efektywne zarządzanie projektem budowlanym w praktyce - warsztaty w oparciu o najnowsze wytyczne, Warszawa więcej »
  • 2014-07-14 - Hipoteka oraz przewłaszczenie nieruchomości jako prawne zabezpieczenie wierzytelności – praktyczne aspekty zaspokojenia z nieruchomości , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter