Newsletter e-Podatki - 2014-08-05 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W roku 2014 zmieniły się przepisy w sprawozdawczości budżetowej. Najbardziej istotną zmianą jaką wprowadza nowe rozporządzenie jest rezygnacja z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie pisemnej. Bardzo ważne w tym zakresie jest także odpowiednie uporządkowanie i utrwalenie informacji na temat rodzajów sprawozdań budżetowych oraz zapoznanie się z aktualnymi zasadami i terminami ich sporządzania.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie:

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej od 2014 r.

Dowiedz się, jakie typowe błędy i nieprawidłowości popełnia się przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej! Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
W Ordynacji podatkowej znajdą się dodatkowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Z przygotowanego przez resort finansów projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji (projekt ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) wynika, że zmiany będą mieć charakter głównie doprecyzowujący i wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2015 r. więcej »
1.2. Zmiany dotyczące dokumentowania czynności audytowych
Będą zmiany w przepisach dotyczących sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym. Regulacje zostaną dostosowane do nowych zaleceń Komisji Europejskiej wydanych dla organów celnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. więcej »
1.3. Wynagrodzenie minimalne w 2015 r.
Z rządowego projektu rozporządzenia ws. minimalnej płacy w 2015 r. wynika, że z początkiem 2015 r. minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione z 1680 do 1750 zł brutto. więcej »
1.4. Standard płatności bezgotówkowych w euro
Od dnia 1 sierpnia 2014 r. w krajach strefy euro obowiązuje jeden standard płatności bezgotówkowych w euro (SEPA). Wszystkie detaliczne przelewy oraz polecenia zapłaty dokonywane powinny być w tym standardzie. W Polsce większość banków – na podstawie zawartych wzajemnie porozumień – stosuje już standard SEPA. Obowiązkowo będzie to konieczne od 1 listopada 2016 r. więcej »
Komentarze i opinie
2.1 Przedsiębiorcy przechodzą na ryczałt
Już prawie milion osób płaci podatek w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Często prowadzący firmę rezygnują z rozliczania kosztów i wybierają właśnie ryczałtowy sposób rozliczania się. Jest prostszy, a stawki są niższe. więcej »
2.2. Konieczne zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Konfederacja Lewiatan uważa, że działalność socjalna w firmie powinna móc obejmować także finansowanie albo dofinansowanie opieki medycznej dla pracowników. Organizacja opracowuje szerszy projekt nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). więcej »

Sprawozdanie finansowe – przygotowanie, elementy, odpowiedzialność
Czego dotyczą najnowsze zmiany w KRS-ie? Kto sporządza sprawozdanie z działalności i jakie informacje należy w nim zamieścić? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo, uczestnicząc w szkoleniu: Sprawozdanie finansowe – przygotowanie, elementy, odpowiedzialność. Dowiedz się, jak prawidłowo ustalić wynik ze sprawozdania finansowego. więcej »


Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co będzie można sfinansować z Europejskiego Funduszu Społecznego?
W co i jak zainwestuje Unia Europejska w latach 2014-2020? Jak właściwie wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego? Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co będzie można sfinansować z Europejskiego Funduszu Społecznego? Wymagania przy składaniu wniosków o dofinansowanie z UE – uzyskaj fachowe informacje. więcej »

ISO serwis on-line
„ISO Serwis” to miesięcznik przygotowany z myślą o firmach, które potrzebują praktycznych wskazówek przy usprawnianiu lub wprowadzaniu System Zarządzania. Miesięcznik opracowany w zwięzły i przejrzysty sposób, pomoże uniknąć błędów i zbędnych działań przy wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania. więcej »

Dowiedz się, jak skutecznie przeprowadzić kontrolę zarządczą w placówkach zdrowotnych. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 10 sierpnia 2014
PODATKI I OPŁATY LOKALNE

27 czerwca 2014 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz.U. Nr 119, poz. 851. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.
więcej »
  • 2014-09-25 - Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych w świetle najnowszych przepisów dotyczących BHP, Warszawa więcej »
  • 2014-09-04 - Efektywne zarządzanie projektem budowlanym w praktyce - warsztaty w oparciu o najnowsze wytyczne, Warszawa więcej »
  • 2014-09-24 - Odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje w umowach o roboty budowlane, Warszawa więcej »
  • 2014-09-11 - Opakowania i odpady opakowaniowe – obecny stan prawny oraz planowane zmiany, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter