Newsletter e-Podatki - 2014-08-19 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Błędy popełniane w zamówieniach publicznych oraz kontroli zarządczej skutkują naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Doprowadza do tego także nieprawidłowe korzystanie z dotacji w tym ze środków europejskich.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dowiedz się, jakie konsekwencje karne ponosi się za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Wyższa kwota wolna od podatku zamiast waloryzacji emerytur
Czy zamiast kwotowej waloryzacji emerytur wprowadzona zostanie wyższa kwota wolna od podatku dochodowego? W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" takie plany zapowiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. więcej »
1.2. MF zapowiada własny rejestr dłużników
Ministerstwo Finansów planuje stworzenie własnego rejestru dłużników. Trafią do niego osoby zalegające z należnościami administracyjnymi, przede wszystkim z podatkami i opłatami celnymi. W rejestrze znajdą się przedsiębiorcy, których zaległości sięgają 500 zł i osoby fizyczne z zaległymi należnościami już na poziomie 200 zł. więcej »
1.3. Nowy portal podatkowy MF
Ministerstwo Finansów uruchomiło w dniu 18 sierpnia br. nowy Portal Podatkowy. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl można znaleźć niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu. Jak poinformowało Ministerstwo w komunikacie, to pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. więcej »
1.4. Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych
Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie również m.in. prawników, lekarzy i dentystów.  Nad Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. więcej »
1.5. Już obowiązuje tzw. druga ustawa deregulacyjna
W dniu 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. druga ustawa deregulacyjna, wprowadzająca zmniejszenie lub likwidację ograniczeń w dostępie do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych więcej »
1.6. Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
W dniu 7 sierpnia 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 proc.). więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Dwukrotna podwyżka odsetek od zaległości podatkowych
Aktualna stawka odsetek od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowym wynosi 10 proc. rocznie. Ministerstwo Finansów planuje jej dwukrotny wzrost. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że tak drastyczna podwyżka stawek jest nieuzasadniona i stanowi nadmierny przejaw fiskalizmu, który boleśnie może dotknąć wszystkie firmy, a nie tylko te nieuczciwe. więcej »
Odpady komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga dobrej znajomości prawa. Trzeba na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, aby uniknąć kar i sankcji za naruszenie wymagań w tym zakresie. Polecamy Państwu miesięcznika "Odpady komunalne". Dowiedzą się z niego Państwo o wchodzących właśnie w życie zmianach w prawie. Przypomnimy o zbliżających się terminach składania dokumentów. Przybliżymy technologie wykorzystywane przy unieszkodliwianiu, składowaniu i segregacji odpadów komunalnych. Pokażemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych oraz unijnych. więcej »

Pozwy i wnioski z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w przykładach
Codzienna praca pracownika socjalnego to nie tylko pomoc socjalna osobom starszym lub w trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny zajmuje się również prawami i wychowywaniem dzieci. Aby ułatwić Państwu pracę, stworzyliśmy płytę „Pozwy i wnioski z zakresu prawa rodzinnego” zawierająca najczęściej używane wzory pism z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w formie praktycznych przykładów, która z pewnością okaże się przydatna w Państwa pracy. więcej »

Zamówienia publiczne bez ryzyka on-line
Polecamy Państwu poradnik w wersji on-line „Zamówienia publiczne bez ryzyka”, który powstał z myślą zarówno o organizatorach zamówień publicznych, jak i firmach, które chcą wziąć udział w przetargach. Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie do pracy dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, które pomoże właściwie interpretować Prawo zamówień publicznych! Poradnik powstał po to, by pomagać i ułatwiać realizację procedur przetargowych, a wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści.
więcej »


Jakimi metodami można najlepiej oszacować wartość nieruchomości? Jakie są najczęstsze błędy w ocenie stanu technicznego budynku? Sprawdź w naszej publikacji! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 21 sierpnia 2014
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
27 czerwca 2014 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; Dz.U. Nr 119, poz. 849. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »
  • 2014-09-26 - Kontrola zarządcza a polityka rachunkowości w podmiocie lecznictwa w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa więcej »
  • 2014-09-22 - Zmiany w sprawozdawczości budżetowej od 2014 r., Warszawa więcej »
  • 2014-10-17 - Procedury rachunkowości w podmiocie lecznictwa według przepisów – wdrożenie i monitoring, Warszawa więcej »
  • 2014-11-07 - Kto i w jakim zakresie może kontrolować podmioty lecznicze w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter