Newsletter e-Podatki - 2014-09-16 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Obowiązki, jakie należą do głównego księgowego w przedsiębiorstwie, powinny być wykonywane według założeń zawartych w ustawie o rachunkowości i prawa podatkowego, co oznacza prawidłową realizację określonych zadań w praktyce.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie: Obowiązki głównego księgowego spółki z o.o. w ustawie o rachunkowości i w prawie podatkowym – odpowiedzialność.

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowedowiedz się 17 października. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Zmiany dotyczące janosikowe
Zmiany dotyczące janosikowego, aby spełniły wymogi konstytucyjne, muszą wejść w życie do 15 października. Czy uda się dokończyć prace nad projektami – rządowym i poselskim – zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie? więcej »
1.2. Utworzona zostanie Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego
Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. więcej »
1.3. VAT w sprawie usług cyfrowych
Od dnia 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać w państwach UE nowe przepisy w zakresie miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników) zlokalizowanych w UE. W związku z tym 9 września br. odbyła się konferencja VAT – Miejsce świadczenia usług / Mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS), organizowana we współpracy Ministerstwa Finansów z Komisją Europejską. więcej »
1.4. Oskładkowanie umów zleceń od 2016 r.
Rząd proponował, aby projekt zmian dotyczący oskładkowania umów zleceń uzgodniony w Komisji Trójstronnej wszedł w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia. Nie zgadza się z tym sejmowa podkomisja stała ds. prawa pracy. Jej zdaniem oskładkowanie zleceń powinno obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Rejestr dłużników a prawo do prywatności
Zdaniem Konfederacji Lewiatan, planowany przez Ministerstwo Finansów rejestr dłużników powinien być tworzony z zachowaniem prawa do prywatności. Chociaż, zdaniem Lewiatana, pomysł, aby informacje o zaległościach podatkowych i innych daninach publicznych dostępne były dla uczestników rynku, z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu jest słuszny, jednak udostępnianie tego rodzaju informacji powinno się jednak odbywać w ściśle określonych ramach prawnych, zapewniających obywatelom niezbędne gwarancje, tak aby chronić ich prawo do prywatności. więcej »

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Jakie najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych skutkują naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Kiedy wykonuje się prawomocne orzeczenia w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Odpowiedzi na te i wiele trudnych pytań otrzymają Państwo, uczestnicząc w szkoleniu: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela – uzyskaj fachową pomoc.
więcej »


Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line
Polecamy Państwu nowy serwis internetowy „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Poradnik to znakomita pomoc zarówno dla kierowników jak i pracowników laboratoriów. Dla wszystkich, którym zależy na jakości usług, bezpieczeństwie pracy i poszerzaniu wiedzy zawodowej. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści, proste wyszukiwanie potrzebnych zagadnień, a dzięki wersji mobilnej możliwość korzystania w każdym miejscu i porze. Przekonaj się sam, sprawdź już teraz! więcej »

Odpady komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga dobrej znajomości prawa. Trzeba na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, aby uniknąć kar i sankcji za naruszenie wymagań w tym zakresie. Polecamy Państwu miesięcznika "Odpady komunalne". Dowiedzą się z niego Państwo o wchodzących właśnie w życie zmianach w prawie. Przypomnimy o zbliżających się terminach składania dokumentów. Przybliżymy technologie wykorzystywane przy unieszkodliwianiu, składowaniu i segregacji odpadów komunalnych. Pokażemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych oraz unijnych. więcej »

Jak skutecznie wdrożyć obowiązujące procedury rachunkowości w lecznictwie? więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 20 września 2014
UMOWY
6 września 2014 r.
ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.; Dz.U. z 22.08.2014 r., poz. 1109.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
 • 2014-09-26 - Kontrola zarządcza a polityka rachunkowości w podmiocie lecznictwa w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa więcej »
 • 2014-11-07 - Kto i w jakim zakresie może kontrolować podmioty lecznicze w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa więcej »
 • 2014-09-30 - Kiedy w Polsce węgiel zastąpimy słońcem? Fotowoltaika - praktyczne informacje o OZE. , Warszawa więcej »
 • 2014-10-10 - Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter