Newsletter e-Podatki - 2014-09-23 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Związek zawodowy i pracodawca mogą mieć wspólne cele, ale nie zawsze udaje się znaleźć kompromis. Sprzeczne interesy sprzyjają napięciom pomiędzy przedsiębiorcami a związkami zawodowymi. Pracodawcy powinni mieć jednak na uwadze, że przynależność związkowa została wymieniona wprost w art. 11 Kodeksu pracy jako jedno z zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych. Należy pamiętać, że niezależnie do jakiej organizacji związkowej należy pracownik, należy go traktować na równi z innymi członkami załogi.

Szczegółowe zagadnienia związane z dyskryminacją pracowników znajdą Państwo w poradniku on-line „Prawo w działalności związkowej”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Telefony komórkowe na liście towarów objętych odwróconym VAT-em

Resort finansów planuje rozszerzenie listy towarów objętych odwróconym VAT-em m.in. o telefony komórkowe. Zmiana ma ograniczyć oszustwa i nadużycia w VAT związane zwłaszcza z obrotem niektórymi towarami. Projekt skierowano do konsultacji społecznych. więcej »

1.2. Nie wszyscy podatnicy muszą składać zgłoszenie rejestracyjne

Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. więcej »

1.3. Unikanie opodatkowania poprzez transfer zysków do tzw. rajów podatkowych

W dniu 17 września br. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. więcej »

1.4. Kiedy fiskus wstępnie wypełni za podatników deklaracje PIT?

Czy od przyszłego roku fiskus wstępnie wypełni za podatników deklaracje PIT? Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje zmiany w tym zakresie. więcej »

Komentarze i opinie

2.1. Podatkiem w dłużników

Fiskus uniemożliwia wyjście z długów osobom, które wpadły w spiralę zadłużenia – zwrócił uwagę niezrzeszony poseł Łukasz Gibała. więcej »

POLECAMY

Procedury zamówień publicznych

Polecamy praktyczną publikację, która zawiera zebrane w formie tabeli procedury zamówień publicznych. Przedstawione zostały w niej poszczególne działania zamawiającego i wykonawcy wraz z terminami i podstawą prawną. Z pewnością ułatwi to codzienną pracę i pozwoli zaoszczędzić czas! więcej »

Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości

Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną audytem energetycznym nazywa się opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego. Publikacja prowadzi Czytelnika krok po kroku przez proces tworzenia audytu energetycznego. Szczegółowo omawia jego rodzaje, metody potrzebne do obliczeń w poszczególnych fazach pracy audytora. Opisuje zagadnienia z fizyki budowli, których znajomość jest niezbędna, aby uniknąć popełnienia błędów podczas auditingu. więcej »

Książka pracy maszyny / urządzenia

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji stanu technicznego oraz pracy maszyn i urządzeń. W spełnieniu tego obowiązku pomoże Państwu gotowe narzędzie „Książka pracy maszyny/urządzenia”. Zawiera formularze dokumentacji stanu technicznego maszyn i urządzeń, ewidencji eksploatacji, remontów i konserwacji, wyników kontroli oraz rejestru szkoleń operatora maszyny/urządzenia. więcej »

Jakie obowiązują zasady przy dochodzeniu reklamacji z tytułu umowy spedycji? więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 27 września 2014

UMOWY
6 września 2014 r.
ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.; Dz.U. z 22.08.2014 r., poz. 1109. więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-10-17 Obowiązki głównego księgowego spółki z o.o. w ustawie o rachunkowości i w prawie podatkowym - odpowiedzialność , Warszawa. więcej  »
2014-10-17 Procedury rachunkowości w podmiocie lecznictwa według przepisów – wdrożenie i monitoring, Warszawa. więcej  »
2014-10-20 Skąd się biorą trudni pracownicy i jak sobie z nimi radzić?, Warszawa. więcej  »
2014-11-07 Kto i w jakim zakresie może kontrolować podmioty lecznicze w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter