Newsletter e-Podatki - 2014-09-30 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !


Jesteś wytwórcą odpadów? Czy poprawnie prowadzisz ewidencję i sporządzasz sprawozdania? Zgodnie z ustawą o odpadach każda firma, która wytwarza odpady jest zobowiązana do prowadzenia ich ewidencji.

Pomocny w ich przygotowaniu jest nasz program „Ewidencja odpadów”. Jest to wygodne narzędzie pomagające w prowadzeniu ewidencji odpadów, opakowań i osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Program automatycznie generuje dokumenty oraz tworzy druki potrzebne w zarządzaniu gospodarką odpadami. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Wstępne wypełnianie zeznań podatkowych

Dane – potrzebne do uruchomienia w 2015 r. usługi PFR (ang. pre-filled tax return), czyli wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych – mają być gromadzone automatycznie. Chodzi o zapowiadane wprowadzenie zasady wypełniania PIT przez administrację w imieniu podatnika. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.więcej »

1.2. Uniwersalna Bramka Dokumentów

Ministerstwo Finansów zachęca do testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) przeznaczonej do przesyłania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji PIT-40 w postaci dokumentów wielopozycyjnych.więcej »

1.3. Rząd zajmie się ulgą podatkową na dzieci

Dziś rząd zajmie się projektem podwyższającym o 20 proc. ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko. Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowało Ministerstwo Finansów. Celem zmian jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci. Zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie ulgi na dzieci w pełnej wysokości. Przewidziano również zwiększenie o 20 proc. kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Zmiany mają obowiązywać już w rozliczeniu dokonywanym za 2014 r.więcej »

1.4. W 2015 r. wzrosną składki ZUS

Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Zmiany wynikają ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych przedsiębiorców korzystających z ulgi w ich opłacaniu oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wyliczenia składek – dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1220) i wyniesie w przyszłym roku 1750 zł. Z założeń do przyszłorocznego budżetu wynika natomiast, że przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3966 zł (w 2014 r. 3746 zł).więcej »

Komentarze i opinie

2.1. Milcząca interpretacja

Przepis ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim pojęcie „niewydanie interpretacji” nie oznacza braku jej doręczenia w terminie określonym w art. 14d tej ustawy jest zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak orzekł w dniu 25 września br. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ordynacji podatkowej w kwestii tzw. milczącej interpretacji. więcej »

POLECAMY

Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Prezesów Sp. z o.o.

Jaką odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru i kierowanie firmą ponosi osoba, piastująca funkcję Prezesa? Jak efektywnie współpracować z głównym księgowym i kierownikami działów? Aby otrzymać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu: Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Prezesów Sp. z o.o. Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i jaki to ma wpływ na ocenę Prezesa. Poznaj praktyczne przykłady…
więcej »


Procedury zamówień publicznych

Polecamy praktyczną publikację, która zawiera zebrane w formie tabeli procedury zamówień publicznych. Przedstawione zostały w niej poszczególne działania zamawiającego i wykonawcy wraz z terminami i podstawą prawną. Z pewnością ułatwi to codzienną pracę i pozwoli zaoszczędzić czas! więcej »

Poradnik zarządcy nieruchomościami

Przepisy dotyczące nieruchomości ulegają częstym zmianom. Aby być zawsze na bieżąco polecamy "Poradnik zarządcy nieruchomościami". Publikacja w prosty sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego zarządzania nieruchomością! Kompleksowo omawia wszystkie aspekty działalności zawodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. więcej »

Poznaj obowiązujące zasady prawa autorskiego i prawa Internetu, związane z działalnością szkoły. więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 8 października 2014

PODATEK DOCHODOWY
8 październik 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; Dz.U. z 23.09.2014 r., poz. 1274.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-11-17 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym, Warszawa. więcej  »
2014-11-24 Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Prezesów Sp. z o.o., Warszawa. więcej  »
2014-10-24 Prawne aspekty wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter