Newsletter e-Podatki - 2014-10-07 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Związek zawodowy i pracodawca mogą mieć wspólne cele, ale nie zawsze udaje się znaleźć kompromis. Sprzeczne interesy sprzyjają napięciom pomiędzy przedsiębiorcami a związkami zawodowymi. Pracodawcy powinni mieć jednak na uwadze, że przynależność związkowa została wymieniona wprost w art. 11 kodeksu pracy jako jedno z zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych. Warto pamiętać, że niezależnie do jakiej organizacji związkowej należy pracownik, należy go traktować na równi z innymi członkami załogi.

Szczegółowe zagadnienia związane z dyskryminacją pracowników znajdą Państwo w poradniku on-linePrawo w działalności związkowej”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Ustawa wprowadzająca przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC) w Sejmie

W poniedziałek klub PO złożył w Sejmie poselski projekt zmieniający vacatio legis ustawy, która ma ukrócić wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę. Chodzi o to, by przepisy mogły wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.więcej »

1.2. Zmiany w ustawie o rachunkowości

W ustawie o rachunkowości znajdą się przepisy ułatwiające małym podmiotom prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Polskie prawo ma zostać dostosowane do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Zmiany wynikają z projektu ustawy (z dnia 30 września 2014 r.) o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.więcej »

1.3. Bez opłat uzdrowiskowych także w szpitalach uzdrowiskowych

Osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych, niezależnie od celu pobytu i rodzaju pobieranych przez te osoby świadczeń, nie będą musiały płacić opłaty uzdrowiskowej. Zmiany wynikają z interpretacji ogólnej w sprawie stosowania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).więcej »

Komentarze i opinie

2.1. Zmiany w podatkach zapowiedziane przez premier Kopacz a przedsiębiorcy

Zmiana zasad działania administracji podatkowej, przyspieszenie prac nad nową Ordynacją podatkową i dalsze wzmacnianie stabilności finansów publicznych. To zapowiedzi premier Ewa Kopacz z exposé w Sejmie w dniu 1 października 2014 r.więcej »

2.2. Stanowisko MF do orzeczeń WSA w sprawie tzw. janosikowego

W dniu 29 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił 4 decyzje Ministra Finansów określające wysokość zobowiązania Województwa Mazowieckiego z tytułu wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej (tzw. janosikowe) na 2013 r. za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zdaniem Ministerstwa Finansów, orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie odzwierciedlają wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącego tzw. Janosikowego wpłacanego przez województwa. Stwierdził on, że zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, chyba że wcześniej zostaną uchylone lub zmienione przez ustawodawcę. Resort zamierza po otrzymaniu i przeanalizowana pisemnego uzasadnienia wyroku, wnieść skargi kasacyjne do NSA.więcej »

POLECAMY

Jan Paweł II. Fenomen Karola Wojtyły

Polecamy audiobook „Jan Paweł II. Fenomen Karola Wojtyły” - pierwszą na rynku książkę audio, której autorem jest watykański reporter Andreas Englisch. Książka opowiada o najważniejszych i najciekawszych momentach pontyfikatu Jana Pawła II, od momentu wyboru na Papieża, aż do śmierci. „Jan Paweł II – fenomen Karola Wojtyły” – dostępny w formie audiobooka na 4 płytach CD. więcej »

Warunki kontraktowe FIDIC

Warunki Kontraktowe FIDIC są najczęściej stosowanym w Europie wzorcem realizacji robót inżynieryjno-budowlanych w wyniku przetargów międzynarodowych lub krajowych. Polecamy Państwu publikację, która pomoże poznać zasady realizacji inwestycji według standardów unijnych. Opisane zostały w niej prawa i obowiązku stron kontraktu oraz zasady rozwiązywania sporów między nimi. Ponadto publikacja zawiera gotowy przykład warunków kontraktowych FIDIC. więcej »

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków

Publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pytania do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. więcej »

Jakie są skutki nałożenia dyscypliny finansów publicznych na podmioty lecznicze? więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 12 października 2014

PODATEK DOCHODOWY

8 październik 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; Dz.U. z 23.09.2014 r., poz. 1274.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • termin złożenia deklaracji INTRASTAT.
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-10-17 Obowiązki głównego księgowego spółki z o.o. w ustawie o rachunkowości i w prawie podatkowym - odpowiedzialność , Warszawa. więcej  »
2014-10-17 Procedury rachunkowości w podmiocie lecznictwa według przepisów – wdrożenie i monitoring, Warszawa. więcej  »
2014-10-23 Transport i Spedycja Międzynarodowa - umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR., Warszawa. więcej  »
2014-11-28 Prawo budowlane 2015, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter