Newsletter e-Podatki - 2014-10-14 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się na niedotrzymywanie przez swoich kontrahentów terminów płatności. By zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej i zabezpieczyć się przed powstawaniem należności przeterminowanych, warto trzymać rękę na pulsie.

Prawidłowo prowadzona dokumentacja windykacyjna jest podstawą skutecznego pozwu o zapłatę. Posiadanie odpowiednich dokumentów jak np. wezwanie do zapłaty czy potwierdzenie kwoty należności znacznie ułatwia zdobycie nakazu komorniczego. Nie warto odkładać tego na później. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Niższe odsetki od zaległości podatkowych

Na posiedzeniu w dniach 7–8 października br. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z o 0,5 pkt. proc. Od 9 października br. stopa kredytu lombardowego wynosi więc 3 proc. w skali rocznej. Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. wynosi 8 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 6 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). więcej »

1.2. Posłowie za zmianą daty obowiązywania ustawy o rajach podatkowych

W dniu 9 października posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się za zmianą terminu wejścia w życie ustawy uniemożliwiającej firmom wyprowadzanie zysków do rajów podatkowych. Opozycja zażądała jednak wyjaśnienia kwestii zbyt późnej publikacji tej ustawy.więcej »

1.3. Łatwiej o kredyt podatkowy i wakacje ubezpieczeniowe

Podczas posiedzenia w dniu 14 października br. rząd przedstawi swoją opinię na temat przygotowanego przez posłów PO projektu, przewidującego wprowadzenie "kredytu podatkowego" i "wakacji ubezpieczeniowych" dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.więcej »

1.4. Wymiana informacji gospodarczych

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, regulujący m.in. funkcjonowanie Biur Informacji Gospodarczych (tzw. BIG-ów), zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów jeszcze w październiku 2014 r.więcej »

1.5. Opublikowano umowy podatkowe z Baliwatem Guernsey

Opublikowano dwie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawarte pomiędzy Polską z Baliwatem Guernsey: umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie 8 października 2013 r. (Dz. U. poz. 1341) oraz umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana 8 października 2013 r. w Londynie (Dz. U. poz. 1339). więcej »

Komentarze i opinie

2.1. MF: Kwota zmniejszająca podatek dochodowy od osób fizycznych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kwoty zmniejszającej podatek. Komunikat w tej sprawie wydał Minister Finansów. więcej »

2.2. Przedsiębiorcy nie zgadzają się na naliczanie podatku do 5 lat wstecz

Przedsiębiorcy mają dość zmian w interpretacjach podatkowych i naliczania podatku nawet do 5 lat wstecz. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wielu badanych rozważałaby w takiej sytuacji nawet zakończenie działalności czy też przejście do tzw. szarej strefy.więcej »

POLECAMY

Prawo Konsumenckie w świetle nadchodzących zmian ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących reklamacji

Jakimi środkami prawnymi można zabezpieczyć interesy firmy? Czy można rozpatrzyć reklamacje w sposób odmienny niż żądanie klienta? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo, uczestnicząc w szkoleniu: Prawo Konsumenckie w świetle nadchodzących zmian ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących reklamacji. Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad towarów. Dostosuj biznes do nowych wymogów prawnych – uzyskaj praktyczne wskazówki. więcej »


Wybrane dokumenty dotyczące robót remontowo - budowlanych

Polecamy praktyczny zbiór umów i protokołów z branży budowlanej wraz z wypełnionymi przykładami. Wszystkie dokumenty zostały sporządzone przez prawnika z doświadczeniem w branży budowlanej. Gotowe formularze przyspieszą procedury zlecenia robót, zawieranie umów i sporządzanie protokołów. Wystarczy wypełnić luki w odpowiednim schemacie dokumentu. więcej »

Karty przekazania odpadu

Polecamy Państwu bloczek druków samokopiujących „Karty przekazania odpadu”, zawierający nowe wzory karty przekazania odpadów, obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 28 grudnia 2010 r. Nr 249 poz. 1673) i stanowi najlepszy sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów dla małych firm. Dzięki swojej formie jest łatwy w użyciu i wspaniale nadaje się do pracy w terenie, np. jako niezbędne wyposażenie pojazdów odbierających odpady. Gwarantuje też oszczędność czasu: wystarczy wypełnić jeden egzemplarz KPO zamiast 3. więcej »

Dokumentacja systemu zarządzania, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Uzyskaj cenne wskazówki! więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 17 października 2014

PODATEK DOCHODOWY

8 października 2014 r.

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; Dz.U. z 23.09.2014 r., poz. 1274.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-10-23 Transport Krajowy, Międzynarodowy i Spedycja - umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR., Warszawa. więcej  »
2014-10-24 Obowiązkowe przeglądy i kontrole budynków przed sezonem zimowym 2014/2015, . więcej  »
2014-11-07 Kto i w jakim zakresie może kontrolować podmioty lecznicze w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa. więcej  »
2014-11-17 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter