Newsletter e-Podatki - 2014-10-21 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Prawidłowe orzekanie o zdolności do pracy jest bardzo ważne w przypadku osób ubiegających się o kierowanie pojazdami, a także posiadających już uprawnienia kierowców. Wiążą się z tym wymagane badania, które powinny być przeprowadzone w zakresie kierowania pojazdami, a także w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Aby przybliżyć Państwu niezbędną wiedzę oraz omówić najnowsze zmiany w tym temacie, serdecznie zapraszamy na specjalistyczne szkolenie: Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych.

Poznaj rodzaje badań profilaktycznych u osób zawodowo zajmujących się przewozem osób lub towarów.

Zasady wydawania orzeczeń lekarskich u kierowcówuzyskaj praktyczne przykłady…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Opłata skarbowa w sprawach dot. udzielenia pełnomocnictwa

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym powoduje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W dniu 13 października br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie.więcej »

1.2. Czwarta ustawa deregulacyjna: zmiany z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego

Sejm zajmie się tzw. czwartą ustawą deregulacyjną. Ustawa może zostać uchwalona jeszcze w październiku i wejść w życie od 2015 r. Ustawa ma na celu usunięcie utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. W projekcie wprowadzono m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych.więcej »

1.3. Powołanie komisji ds. ordynacji podatkowej

Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powinno nastąpić jak najszybciej po przyjęciu przez rząd rozporządzenia ws. tej komisji (zaplanowano to na 21 października br.) i jego wejściu w życie – poinformowało biuro prasowe resortu finansów.więcej »

1.4. Stawki podatku od środków transportowych w 2015 r.

W dniu 10 października 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.więcej »

1.5. Sejmowa podkomisja przyjęła projekt zmian w janosikowym

Członkowie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej wprowadzili poprawki do rządowego projektu zmian w janosikowym. Zmiany mają obowiązywać tylko w 2015 r. i przewidują m.in. zwiększenie dotacji budżetowej dla samorządowców.więcej »

Komentarze i opinie

2.1. ECOFIN o unikaniu opodatkowania i pobudzeniu wzrostu gospodarczego w UE

Rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do pewnych kategorii dochodów podatników, które są ulokowane w innym państwie niż państwo pochodzenia – to jedno z postanowień spotkania Rady ECOFIN, które odbyło się w dniu 14 października br. w Luksemburgu. Zmiany te mają wzmocnić działania w zakresie zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania, wydajność i skuteczność poboru podatków oraz zapewnić oszczędności dla administracji podatkowych i podmiotów gospodarczych. Państwa członkowskie powinny wprowadzić nowe rozwiązania do końca 2015 r. Termin pierwszego przesyłania danych to wrzesień 2017 r.więcej »

2.2. Ujednolicenie terminologii w słowniczku ordynacji podatkowej

Słowniczek ordynacji podatkowej powinien ustalać jednolitą terminologię, która stosowana byłaby we wszystkich przepisach prawa podatkowego. Ujednolicenie terminologii miałoby pomóc w ograniczeniu występowania problemów z interpretacją poszczególnych pojęć. Resort Gospodarki przygotował projekt rekomendacji zmian w Ordynacji podatkowej.więcej »

POLECAMY

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6 rezystancja izolacyjnych podłóg i ścian w pomieszczeniach nieprzewodzących nie powinna być mniejsza niż 50 kΩ w instalacjach o napięciu znamionowym do 500 V lub 100 kΩ w instalacjach o napięciu znamionowym większym od 500 V. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w publikacji: ”Instalacje elektryczne i teletechniczne”. Znajdują się w niej także aktualne zmiany w prawie branżowym oraz komentarze do najnowszych norm. więcej »

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line

Polecamy Państwu nowy serwis internetowy „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Poradnik to znakomita pomoc zarówno dla kierowników, jak i pracowników laboratoriów – dla wszystkich, którym zależy na jakości usług, bezpieczeństwie pracy i poszerzaniu wiedzy zawodowej. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści, proste wyszukiwanie potrzebnych zagadnień, a dzięki wersji mobilnej możliwość korzystania w każdym miejscu i porze. Przekonaj się sam, sprawdź już teraz! więcej »


Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych

Podmioty pełniące funkcje nadzorcze mają wpływ na przebieg całej inwestycji budowlanej. Dlatego jest ona niezwykle odpowiedzialna i trudna. Polecamy Państwu publikację, dzięki której każda osoba pełniąca funkcję nadzorczą na budowie dowie się, jakie ma prawa i obowiązki. Kilka podstawowych zasad pomoże sprawnie i bezbłędnie pokierować robotami budowlanymi podczas trwania całego procesu wykonawczego. więcej »

Bloczek druków samokopiujących „Karty przekazania odpadu” to najwygodniejszy sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów. więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 31 października 2014

DORADCY PODATKOWI
30 października 2014 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych; Dz.U. z 10.10.2014 r., poz. 1401.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-10-28 Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - Postępowanie kontrolne i wykroczeniowe., Warszawa. więcej  »
2014-10-28 Najnowsze zmiany w Prawie ochronie środowiska obowiązujące od 5 września 2014 r., Warszawa. więcej  »
2014-11-07 Kto i w jakim zakresie może kontrolować podmioty lecznicze w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa. więcej  »
2014-11-28 Prawo budowlane 2015, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter