Newsletter e-Podatki - 2014-11-04 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Oprócz stawiania pracownikowi wymagań, wydawania poleceń i zarządzeń istnieją także inne sposoby wpływania na pracownika w celu zwiększenia efektywności jego pracy. Jednym z nich jest motywowanie pracowników. Pracownicy angażują się w realizację tylko tych celów, które uznają za własne. Dlatego ważnym elementem efektywnego motywowanie pracowników jest zapoznanie ich z celami firmy i przekonanie ich, że realizacja tych celów leży również w ich interesie. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Zmiany dotyczące kas fiskalnych od 2015 r.

W przyszłym roku m.in. wszyscy lekarze i fryzjerzy będą musieli zainstalować kasy fiskalne - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji na kasach rejestrujących. więcej »

1.2. Umowa ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

W dniu 29 października br. w Berlinie przy okazji corocznego spotkania Global Forum on Transparency and Exchange of Tax Information podpisano porozumienie Competent Authority Agreement (CAA). Jego celem jest wymiana informacji podatkowych oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi przeciwdziałających transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania na poziomie europejskim.więcej »

1.3. Ulga na dzieci w Senacie

Na najbliższym posiedzeniu w dniach 5-6 listopada br. Senat zajmie się projektem rządowym ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Ustawa dotyczy tzw. ulgi na dzieci, czyli możliwości odliczenia od podatku określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko.więcej »

1.4. Podpisywanie dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej - konsultacje rozporządzenia

Od 1 stycznia 2015 r. więcej deklaracji składanych przez osoby fizyczne będzie mogła być podpisywana podpisem elektronicznym, tj. nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Konfederacja Lewiatan w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów w tej sprawie przyjmuje do 10 listopada br. uwagi na jego temat.więcej »

Komentarze i opinie

2.1. NSA: Koszty prac rozwojowych

Koszty wypracowania koncepcji audycji telewizyjnych ponoszone są w celu uzyskania przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny niedawnym wyrokiem (sygn. II FSK 2070/12) zakończył spór dotyczący rozliczania kosztów prac rozwojowych. więcej »

POLECAMY

Tablice Pierwsza Pomoc

W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w przypadku zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Dokumentacja rozwoju dziecka

Wszystkim nauczycielom wychowania przedszkolnego polecamy praktyczny i łatwy w obsłudze program komputerowy „Dokumentacja rozwoju dziecka”. Stanowi on kompleksowy zbiór arkuszy obserwacyjnych oraz testów niezbędnych w diagnozowaniu rozwoju dziecka 4-, 5- i 6-letniego. Publikacja ta pomoże Państwu w przeprowadzeniu prawidłowej oceny postępów czynionych przez Waszych podopiecznych!. więcej »

Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego

Prawidłowe prowadzenie książki obiektu budowlanego jest wyzwaniem nawet dla doświadczonego zarządcy lub właściciela. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa publikację, która zawiera instrukcję wypełnienia książki obiektu budowlanego. Pomoże ona rozwiać wątpliwości wynikające z niedoprecyzowanych zapisów rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego.
więcej »

Jak uniknąć błędów podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych? Sprawdź fachowe wskazówki, jak uniknąć błędów w wykonywanej pracy! więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 5 listopada 2014

DORADCY PODATKOWI
30 października 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych; Dz.U. z 10.10.2014 r., poz. 1401.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-11-13 Prawo Konsumenckie w świetle nadchodzących zmian ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących reklamacji, Warszawa. więcej  »
2014-11-17 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym, Warszawa. więcej  »
2014-11-26 Jak prawidłowo prowadzić ewidencje odpadów, aby nie naruszać przepisów prawa? Zmiany w 2015 r., Warszawa. więcej  »
2014-11-28 Prawo budowlane 2015, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter