Newsletter e-Podatki - 2014-11-12 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Każdy, kto jest odpowiedzialny za takie przeglądy, powinien przestrzegać terminów i znać zasady przygotowania dokumentacji.

Pomocą dla wszystkich osób odpowiedzialny za terminowe przeprowadzanie przeglądów w budynkach jest zbiór gotowych wzorów dokumentów, które przydadzą się przy przeprowadzaniu przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Jest to zestaw kilkudziesięciu protokołów zarówno do kontroli rocznych, jak i pięcioletnich, a także dla budynków wielkopowierzchniowych. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podpisane

Minister Finansów podpisał 4 listopada br. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.więcej »

1.2. Ustawa podpisana. Fiskus wypełni zeznanie podatkowe

Od przyszłego roku fiskus będzie mógł wstępnie wypełniać deklaracje PIT za podatników. Nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która to umożliwia, podpisał w dniu 10 listopada br. prezydent. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Przepisy stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. więcej »

1.3. Zmiany dotyczące skali podatkowej po pierwszym czytaniu

Czy skala podatkowa zostanie zmieniona? Podczas 79. posiedzenia Sejm przeprowadził pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W projekcie przewidziano zastąpienie obecnej dwustopniowej skali podatkowej PIT (18 proc. i 32 proc.) skalą czterostopniową (15 proc., 18 proc., 32 proc. i 50 proc.). PO chce odrzucenia projektu, PiS i TR są za dalszymi pracami. Wniosek o odrzucenie projektu zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu.więcej »

1.4. Opodatkowanie spółek dominujących i zależnych

O zmianach dyrektywy w sprawie opodatkowania spółek dominujących i zależnych w zakresie wprowadzenia ogólnej klauzuli służącej zapobieganiu unikaniu opodatkowania dyskutowano podczas posiedzenia Rady ECOFIN w dniu 7 listopada br. w Brukseli. Tematem posiedzenia były również rozliczenia należne wpłat do budżetu UE z tytułu VAT i stawki pobieranej od dochodu narodowego brutto (DNB) za lata 1995–2013 oraz negocjacje w sprawie zmian budżetu UE na rok 2014 i projektu budżetu UE na rok 2015.więcej »

Komentarze i opinie

2.1. Przedsiębiorcy sprawdzają swoich klientów w BIG

Prawie jedna trzecia firm (32 proc.) w ostatnim kwartale sprawdzała swoich klientów w prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej rejestrze dłużników. Weryfikacja klientów to obecnie jeden z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców sposobów na „finansową profilaktykę”. Dane te przedstawiono w 27. edycji „Raportu BIG”.więcej »

POLECAMY

Karty przekazania odpadu

Polecamy Państwu bloczek druków samokopiujących „Karty przekazania odpadu”, zawierający nowe wzory karty przekazania odpadów, obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 28 grudnia 2010 r. Nr 249 poz. 1673) i stanowi najlepszy sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów dla małych firm. Dzięki swojej formie jest łatwy w użyciu i wspaniale nadaje się do pracy w terenie, np. jako niezbędne wyposażenie pojazdów odbierających odpady. Gwarantuje też oszczędność czasu: wystarczy wypełnić jeden egzemplarz KPO zamiast trzech. więcej »


Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych

Polecamy Państwu publikacje „Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych”. Prostym językiem wyjaśnia skomplikowane, budzące wątpliwości pojęcia. Stanowi podręczne kompendium wiedzy przydatne w codziennej pracy. Będzie praktyczną pomocą dla każdego uczestnika systemu zamówień publicznych. więcej »

Wybrane dokumenty dotyczące robót remontowo - budowlanych

Polecamy praktyczny zbiór umów i protokołów z branży budowlanej wraz z wypełnionymi przykładami. Wszystkie dokumenty zostały sporządzone przez prawnika z doświadczeniem w branży budowlanej. Gotowe formularze przyspieszą procedury zlecenia robót, zawieranie umów i sporządzanie protokołów. Wystarczy wypełnić luki w odpowiednim schemacie dokumentu. więcej »

Sprawdź, jak skutecznie zapobiegać lub likwidować wilgoć, pleśnie i grzyby w budynkach, sięgnij po naszą publikację i skorzystaj z pewnego źródła! więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 13 listopada 2014
DORADCY PODATKOWI

30 października 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych; Dz.U. z 10.10.2014 r., poz. 1401.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-11-24 Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Prezesów Sp. z o.o., Warszawa. więcej  »
2014-11-26 Jak prawidłowo prowadzić ewidencje odpadów, aby nie naruszać przepisów prawa? Zmiany w 2015 r., Warszawa. więcej  »
2014-11-21 Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych w świetle najnowszych przepisów dotyczących BHP, Warszawa. więcej  »
2014-11-18 Odzysk ciepła z wentylacji - Czy to się opłaca?, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter