Newsletter e-Podatki - 2014-11-18 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Inwestycje infrastrukturalne, szczególnie te prowadzone na dużą skalę, wiążą się ze znaczącą ingerencją w środowisko naturalne. Drogi, linie kolejowe oraz mosty ograniczają obszary, na których bytują zwierzęta wolno żyjące i w efekcie prowadzą do fragmentaryzacji naturalnych ekosystemów, ich przeobrażeń, a niekiedy nawet ich eliminowania.

Dlatego tak ważna jest ekologiczna wrażliwość na etapie zarówno projektowania, jak i wykonywania inwestycji. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jakie rozwiązanie wybrać, aby skutecznie ochronić płazy i ryby, a jakie – aby zabezpieczyć jak najlepsze warunki życia i migracji ptakom oraz ssakom, zachęcam do zapoznania się z serwisem online „Drogi i mosty. Poradnik praktyka”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

P.S. Korzystaj z praktycznych wskazówek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu! Niezależnie od miejsca, w którym przebywasz!

Aktualności

1.1. Konsultacje zmian przepisów ws. zwalczania oszustw podatkowych

Minister Finansów przekazał do ponownych konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD 186), który wprowadza nowe instrumenty służące walce z oszustwami podatkowymi. Uwagi do projektu można zgłaszać do 21 listopada 2014 r.więcej »

1.2. Odsetki ustawowe obniżone do 8 proc.

Stawka odsetek ustawowych zostanie obniżona do poziomu 8 proc. w stosunku rocznym. Oznacza to, że będzie wynosić tyle samo co stawka odsetek od zaległości podatkowych. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych skierowano w dniu 13 listopada 2014 r. do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. więcej »

1.3. Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych

W dniu 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563). Będzie ona miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Celem wprowadzanych zmian jest m.in. udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. więcej »

Komentarze i opinie

2.1. List do podatników VAT ws. zagrożenia oszustwami w obrocie paliwami

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki wystosowały list ostrzegawczy skierowany do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu paliwami ciekłymi. Poinformowali w nim o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie paliwami.więcej »

2.2. Rada Legislacyjna i partnerzy społeczni o projekcie zmian w ustawie o PIT

Działająca przy rządzie Rada Legislacyjna oraz partnerzy społeczni odnieśli się do projektu zmian w ustawie o PIT i Ordynacji podatkowej, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Uwagi dotyczą przede wszystkim okresu przedawnienia, ciężaru dowodu oraz stawki podatkowej do dochodów ze źródeł nieujawnionych.więcej »

POLECAMY

Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym

Publikacja zawiera edytowalne wzory dokumentów przydatnych podczas przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Pozwala sprawnie przebrnąć przez administracyjne zawiłości od momentu podjęcia decyzji o budowie, aż po oddanie obiektu do użytkowania. więcej »

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru

Publikacja została przygotowana, aby pomóc Państwu usprawnić proces odbioru instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Zostały w niej wymienione i opisane akty prawne, przepisy i normy niezbędne do projektowania, wykonywania i odbiorów instalacji. Skupiono się również na wymaganiach, jakie powinny spełniać wyroby stosowane w instalacji wentylacyjnej. więcej »

Efektywne motywowanie pracowników

Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób dostarczy Państwu praktycznych informacji na temat procesu i metod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników i adekwatnego ich wykorzystania jako motywatorów oraz oceny pracowników i jej wpływu na motywację. Już dziś zwiększ konkurencyjność swojej firmy, budując efektywny system motywacyjny w Twojej firmie! więcej »

Książka obiektu budowlanego jest nieodłączną częścią dokumentacji budynku przez cały okres eksploatacji. Zadbaj o to, by była wykonana w sposób trwały, zapewniając przydatność w całym okresie użytkowania obiektu. więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 29 listopada 2014
FINANSE PUBLICZNE
14 listopada 2014 r.
ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; Dz.U. z 13.11.2014 r., poz. 1574.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-11-24 Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Prezesów Sp. z o.o., Warszawa. więcej  »
2014-11-26 Jak prawidłowo prowadzić ewidencje odpadów, aby nie naruszać przepisów prawa? Zmiany w 2015 r., Warszawa. więcej  »
2014-11-28 Prawo budowlane 2015, Warszawa. więcej  »
2014-12-05 Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych, . więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter