Newsletter e-Podatki - 2014-12-02 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Jakie są konsekwencje w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego? Czego dotyczy nowy zakres obowiązku sprawozdawczego w systemie INTRASTAT?

Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu:
System INTRASTAT, tj. system sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej w 2015 r.
Poznaj planowane zmiany w systemie INTRASTAT w 2015 r.

Prawidłowe wypełnianie deklaracji INTRASTAT, zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi. Uzyskaj praktyczne wskazówki. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Od 2015 r. nowe wzory formularzy PIT

Od 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy, m.in. PIT-11, PIT-8C i PIT-R (przykładowo wzór informacji PIT-11 służącej do rozliczenia dochodów za 2014 r. stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia). W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1634 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.więcej »

1.2. Decyzja ws. przyznania dodatku energetycznego nadal bez opłaty skarbowej

Do 31 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224). Na podstawie obowiązującego jeszcze do 31 grudnia 2014 r. zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.więcej »

1.3. Stawki karty podatkowej w 2015 r.

W przyszłym roku stawki karty podatkowej wzrosną o 0,2 proc. względem stawek obowiązujących obecnie. Stawki na 2015 r. wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 1119).więcej »

1.4. Nowe przepisy unijne dot. ujawniania informacji niefinansowych

W Dzienniku Urzędowym UE 15 listopada 2014 r. opublikowano dyrektywę 2014/95/UE zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.więcej »

Komentarze i opinie

2.1. Nie daj się zrobić w słupa!

Kontrola Skarbowa zwraca uwagę na zagrożenia związane z działalnością zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzeniami podatku w kampanii informacyjnej „Nie daj się zrobić w słupa". Jej celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, informowanie i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie. więcej »

POLECAMY

Protokoły okresowych kontroli budynków

Polecamy Państwu publikację „Protokoły okresowych kontroli budynków”. Jest to zbiór gotowych wzorów dokumentów, które będą pomocne przy przeprowadzaniu przeglądów technicznych obiektów budowlanych. W skład publikacji wchodzi kilkadziesiąt protokołów zarówno do kontroli rocznych, jak i pięcioletnich oraz dla budynków wielkopowierzchniowych. więcej »

Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD

Polecamy Państwu publikację „Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach”, która pomoże właściwie zdiagnozować problem powstawania zanieczyszczeń biologicznych w budynkach. Ułatwi to dobór odpowiedniej metody zwalczenia problemu, na podstawie wyczerpujących informacji zawartych w poradniku. Dzięki tej publikacji dowiecie się Państwo również, jak skutecznie zapobiegać powstawaniu pleśni i grzybów w budynkach. więcej »


Woda i ścieki

Miesięcznik dla specjalistów ds. ochrony środowiska pracujących w administracji samorządowej, w zakładach komunalnych, przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych oraz zakładach przemysłowych. Serwis to 16 stron porad z zakresu prawa i finansów związanych z gospodarką wodno–ściekową. W każdym numerze znajdziesz ciekawe zagadnień, praktyczne wskazówki z opisem wykorzystywania nowych technologii, a także odpowiedzi na indywidualne pytania. więcej »

Obawiasz się kontroli NFZ? Przygotuj się do niej z publikacją „Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej”!więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 9 grudnia 2014
FINANSE PUBLICZNE
9 grudnia 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy; Dz.U. z 1.12.2014 r., poz. 1676.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »

 

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2014-12-17 Prawo Konsumenckie w świetle nadchodzących zmian ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących reklamacji, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter