Newsletter e-Podatki - 2014-12-17 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !


W dniu 19 października 2014 r. weszło w życie znowelizowane Prawo zamówień publicznych. Łącznie zmienionych zostało ponad 20 artykułów Pzp. Oprócz tego, że w znaczący sposób zmieniono istniejące zapisy, to ważne jest to, że w Pzp pojawiły się zupełnie nowe artykuły.

Jeśli w codziennej pracy korzystacie Państwo ze znowelizowanej ustawy i napotykacie na jakieś niezrozumiałe kwestie, pomocą może okazać się publikacja Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych. To podręczny przewodnik po coraz bardziej rozbudowanych i skomplikowanych konstrukcjach, spotykanych w zamówieniach publicznych.

Publikacja stanowi zbiór najbardziej problemowych pojęć wraz z ich praktycznym omówieniem. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

1.1. Potwierdzenie zapłaty akcyzy również online

Od 9 grudnia br. z portalu systemów Służby Celnej można uzyskać elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowić będzie podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym bez konieczności wizyty w urzędzie celnym.więcej »

1.2. Ważne zmiany dla płatników PIT

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Płatnicy i inne podmioty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych będą przesyłać deklaracje, informacje i roczne obliczenia podatku za osoby fizyczne np. za pracowników w nowy sposób. Formularze te powinny być przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym. W dniu 10 grudnia Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjną na ten temat.więcej »

1.3. Działalność gospodarczą będzie można rozpocząć szybciej

Znaczne skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i uproszczenie reguł działania „jednego okienka" to najważniejsze zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 grudnia 2014 r. Dzięki nowelizacji podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) będzie mógł faktycznie podjąć działalność, np. gospodarczą, niezwłocznie po dokonaniu wpisu w KRS. więcej »

1.4. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Belgią

W dniu 12 grudnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.).więcej »

Komentarze i opinie

2.1. Budżet traci przede wszystkim przez VAT

Z opublikowanego we wtorek przez resort finansów Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2015 rok wynika, że prawie 90 proc. strat podatkowych budżetu dotyczy VAT. W przyszłym roku właśnie ten obszar trafi więc pod lupę fiskusa. więcej »

POLECAMY

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru

Publikacja została przygotowana, aby pomóc Państwu usprawnić proces odbioru instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Zostały w niej wymienione i opisane akty prawne, przepisy i normy niezbędne do projektowania, wykonywania i odbiorów instalacji. Skupiono się również na wymaganiach, jakie powinny spełniać wyroby stosowane w instalacji wentylacyjnej. więcej »

Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym

Publikacja zawiera edytowalne wzory dokumentów przydatnych podczas przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Pozwala sprawnie przebrnąć przez administracyjne zawiłości od momentu podjęcia decyzji o budowie, aż po oddanie obiektu do użytkowania. więcej »

Plan BIOZ na CD

Polecamy Państwu gotowe narzędzie – program, który umożliwia samodzielne przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej budowy. Przeprowadzi Państwa krok po kroku przez kolejne etapy tworzenia planu BIOZ. Praktyczna forma umożliwia pełną edycje i wydruk, a także daje możliwość podglądu stworzonych planów w Wordzie. Ponadto program zawiera komentarz i omówienie aktów prawnych oraz schemat postępowania przy sporządzaniu tego dokumentu. więcej »

Szukasz informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV, stosowanych w dziedzinie przemysłu? Znajdziesz je w naszym nowym poradniku: „Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle”.
więcej »

Prawo

Weszły w życie

od 26 kwietnia 2011 – do 31 grudnia 2014
FORMULARZE
1 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; Dz.U. z 28.11.2014 r., poz.1674.więcej »

Terminy

Terminy miesięczne

Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter