Newsletter e-Podatki - 2015-09-22 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Gospodarka odpadami jest szczególnym elementem ochrony środowiska. Z jednej strony niektóre odpady są istotnym źródłem energii i surowców, z drugiej zaś niewłaściwe postępowanie z odpadami może spowodować negatywne skutki dla środowiska.

System prawny regulujący to zagadnienie wyznacza zasady, wymagania i obowiązki określające postępowanie z odpadami, ale też przewiduje odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie z nimi i kary z tego wynikające.
Zmiany prawne dotyczące tego zagadnienia następują niezwykle dynamicznie, dlatego tak ważne jest ciągłe śledzenie zmian i projektów zmian dotyczących odpadów.

Poradnik gospodarowania odpadami on-line zawiera szczegółowe wyjaśnienia zmian, które pomogą we właściwej interpretacji ciągle zmieniających się przepisów, prowadzeniu wymaganej dokumentacji, oraz ograniczaniu ilości powstających odpadów. Dzięki publikacji będziecie Państwo na bieżąco z tematyką branżową. Pomoże ona również w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. Więcej...

PS. Dzięki możliwości zadawania pytań ekspertom rozwiążecie Państwo nurtujące Was problemy. Warto skorzystać z wiedzy profesjonalistów.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych – rozporządzenia MF

1 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.więcej »

Opodatkowanie dywidend wypłacanych pomiędzy firmami powiązanymi

Unijne zasady opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich są istotą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przyjętej przez posłów w głosowaniach.więcej »

Poszerzenie katalogu zwolnień PIT

22 września weszły w życie zmiany w katalogu zwolnień PIT wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.więcej »

Ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek

Podczas 99 obrad Sejm przyjął nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze z przyjętych zmian to m.in. wprowadzenie jednego mechanizmu naliczania odsetek, zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak również w transakcjach z udziałem konsumentów.więcej »

Ustawa o rachunkowości - zmiany w ustawie PIT

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. więcej »

Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany, między innymi w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie Ordynacja podatkowa. więcej »

Terminy

Ważne terminy

 

25 września 2015 r.

  • Termin złożenia informacji VAT-27
  • Termin złożenia deklaracji VAT-7
więcej »

 

POLECAMY

Samochód w firmie w aspekcie bilansowym i podatkowym - zmiany po 1 lipca 2015 r.

Jak korzystnie rozliczać VAT po 1 lipca 2015 r., dotyczący nabycia samochodu firmowego w aspekcie ustawy o VAT? Czego dotyczą zmiany zasad wykorzystywania pojazdu samochodowego?

Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Samochód w firmie w aspekcie bilansowym i podatkowym - zmiany po 1 lipca 2015 r.

Planowane zmiany w 2016 r. w zakresie użytkowania samochodu w firmie - więcej »

Przepisy techniczno-budowlane on-line

Poradnik został stworzony z myślą o projektantach, inżynierach oraz inspektorach nadzoru budowlanego. Zawiera fachowe omówienie przepisów prawnych istotnych dla branży budowlanej wraz ze wskazówkami, jak prawidłowo stosować się do nich w codziennej pracy. Kompleksowo ujęto wszystkie aspekty procesu budowlano-inwestycyjnego. Praktyczne komentarze ułatwią interpretację aktów prawnych oraz ich prawidłowe stosowanie specjalistom z branży budowlanej. więcej »

Poradnik zarządcy nieruchomościami

Praktyczny poradnik dla zarządców nieruchomościami, pośredników, agentów oraz spółdzielni. Zainteresowanych praktyczną i stale aktualną wiedzą z zakresu gospodarowania nieruchomościami. więcej »

Nowe możliwości dofinansowania, ważne terminy i wydarzenia, obowiązujące i planowane akty prawne w branży transportowej – bądź na bieżąco z miesięcznikiem "Transport drogowy". Sprawdź! więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2015-10-01 Samochód w firmie w aspekcie bilansowym i podatkowym - zmiany po 1 lipca 2015 r., Warszawa. więcej  »
2015-10-02 Jak sobie radzić z trudnym pracownikiem?, Warszawa. więcej  »
2015-10-16 Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa. więcej  »
2015-10-13 Kierowanie pracownikami na hali produkcyjnej, Warszawa. więcej  »
2015-11-04 Ceny transferowe - zmiany w 2015 i w 2016 r., dokumentacja cen transferowych, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter