Newsletter e-Podatki - 2015-10-07 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

28 kwietnia 2015 r. opublikowany został projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy to planowanych, a także istotnych zmian, związanych z obowiązkiem przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi w tym zakresie. Ma to na celu dostosowanie krajowych regulacji odnośnie cen transferowych do wytycznych dyrektywy Unii Europejskiej z 27 stycznia 2015 r. Zmiany te mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Aby zapoznać się z nowymi wymogami dokumentowania transakcji oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi  w tym zakresie to serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu:
Ceny transferowe - zmiany w 2015 i w 2016 r., dokumentacja cen transferowych.

Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowychdowiedz się na konkretnych przykładach…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Deklaracja PIT-6 - nowy termin złożenia

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), z 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy na 20 stycznia roku podatkowego.więcej »

Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć koszty badań naukowych

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Nowelizacja zawiera nowe rozwiązania prawne mające na celu wspieranie innowacyjności gospodarki, które dotyczą m.in. ustaw o PIT oraz o CIT.więcej »

Jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy dla dużych podatników

Od 1 stycznia 2016 r. podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro będą obsługiwane w jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym. Nowa jednostka o zasięgu krajowym z siedzibą w Warszawie zastąpi dotychczas działające wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Ta ważna zmiana o organizacji Administracji Podatkowej (AP) oraz jej kontakcie z podatnikami była jednym z tematów konferencji z udziałem wiceministra finansów Jacka Kapicy, która odbyła się 2 października 2015 r. w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.więcej »

Opodatkowanie dywidend wypłacanych między firmami powiązanymi kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich

Na 82 posiedzeniu, senatorowie z 10. poprawkami o charakterze doprecyzowującym przyjęli ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.więcej »

Późniejszy termin powstania obowiązku podatkowego w VAT

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego określono późniejszy niż wymieniony w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług termin powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.więcej »

Scentralizowanie w samorządach rozliczeń w VAT - komunikat MF w sprawie wyroku TSUE

29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.więcej »

Prawo

Podatki i opłaty lokalne - ważne zmiany

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), w tym m. in. w zakresie opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej. Wynika to z uchwalenia 25 czerwca 2015 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).więcej »

Uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.więcej »

Weszły w życie

22 września weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 7 września 2015r. poz. 1321.więcej »

POLECAMY

Prawo w działalności związkowej on-line

Poradnik powstał z myślą o związkach zawodowych i związkowcach. Publikacja w przejrzysty sposób i prostym językiem porusza najważniejsze aspekty związane z działalnością związków zawodowych. Wskazuje ona gotowe metody rozwiązywania problemów w relacji pracownik-pracodawca.

Autorzy uwzględniają nie tylko przepisy o związkach zawodowych i prawo pracy ale także praktyczne aspekty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą, związkiem zawodowym a pracownikami. więcej »

 

Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej

Publikacja przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej celem jest przedstawienie zasad i procedur kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów administracji publicznej. więcej »

Poradnik zarządcy nieruchomościami

Praktyczny poradnik dla zarządców nieruchomościami, pośredników, agentów oraz spółdzielni. Zainteresowanych praktyczną i stale aktualną wiedzą z zakresu gospodarowania nieruchomościami. więcej »

Czy wiesz, że dzięki wpisom do książki kontroli możesz uniknąć kolejnej kontroli? Bądź przygotowany na kontrolę. Zamów profesjonalną książkę kontroli. więcej »

Terminy

Ważne terminy

7 października 2015 r.

  • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
  • Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2015-10-13 Kierowanie pracownikami na hali produkcyjnej, Warszawa. więcej  »
2015-10-16 Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa. więcej  »
2015-10-20 Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków , Warszawa. więcej  »
2015-11-04 Ceny transferowe - zmiany w 2015 i w 2016 r., dokumentacja cen transferowych, Warszawa. więcej  »
2015-11-06 Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych, . więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter