Newsletter e-Podatki - 2015-10-20 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów. Ponadto z przepisów wynika, że władającego powierzchnią ziemi według nowej ustawy o odpadach, należy rozumieć tak, jak według poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach, plus mamy dodatkowe ograniczenie w postaci władających nieruchomością wyłącznie wpisanych do ewidencji gruntów i budynków. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Limity podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2016 roku

Kwota przychodów uzyskanych w roku 2015 opodatkowanych ryczałtem, uprawniająca do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w roku 2016 wynosi 635.555 zł. więcej »

Limity w VAT dla małych podatników w 2016 r.

Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za rok 2015, uprawniająca do uznania za małego podatnika wynosi 5.092.000 złotych. więcej »

Następne deklaracje PIT i VAT bez e-podpisu

Od 7 października kolejne formularze PIT i VAT można składać bez e-podpisu. W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.więcej »

Założenia nowej Ordynacji podatkowej

Zwiększenie ochrony praw podatnika m.in. przez wzmocnienie jego pozycji w relacjach z administracją podatkową oraz poprawę efektywności wymiaru i poboru podatków przewidują kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej, przyjęte przez rząd 13 października 2015 r. Prawa podatnika będą lepiej chronione dzięki przyjęciu domniemania, zgodnie z którym podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego, a wątpliwości należy rozstrzygać na jego korzyść (zasada „in dubio pro tributario"). Zostaną też stworzone ramy prawne oparte na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami, a większą rolę stabilizacyjną będzie pełnić przedawnienie.więcej »

Komentarze i opinie

Pracodawcy czekają na nową ordynację podatkową

Rząd przyjął założenia do ordynacji podatkowej. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowa ordynacja podatkowa jest potrzebna, tak samo jak nowe spojrzenie administracji podatkowej na podatnika. Powinna ona uwzględniać zasadę zaufania obywatela do państwa, jak i państwa do obywatela.więcej »

Więcej pieniędzy w gminach po wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Gmina wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi jest jednym podatnikiem VAT – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wyrok oznacza szanse na znaczne oszczędności dla polskich samorządów, zwłaszcza tych realizujących duże inwestycje. więcej »

POLECAMY

Ceny transferowe - zmiany w 2015 i w 2016 r., dokumentacja cen transferowych

Jakie obowiązują najnowsze zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych? Jakie są właściwe metody kalkulacji zysków oraz sposoby na określenie ceny przedmiotu transakcji?

Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Ceny transferowe - zmiany w 2015 i w 2016 r., dokumentacja cen transferowych.
             
Proponowane zmiany w cenach transferowych z dniem 1 stycznia 2016 r. zapoznaj się z programem szkolenia…

Transport drogowy

Serwis informacyjno - doradczy dla przewoźników, specjalistów ds. transportu. Zawiera komentarze i wyjaśnienia do unijnych i krajowych przepisów dotyczących przewozów drogowych w transporcie rzeczy oraz osób. więcej »

Seria norm ISO - nowoczesne zarządzanie firmą on-line

Polecam najnowszą publikację on-line Seria norm ISO – nowoczesne zarządzanie firmą. Znajdą w niej Państwo wszystkie informacje, które pomogą usprawnić lub wprowadzić system zarządzania jakością. Mobilna wersja książki pozwoli Państwu przeglądać ją na tabletach i smartfonach!  więcej »

 

Nowe możliwości dofinansowania, ważne terminy i wydarzenia, obowiązujące i planowane akty prawne w branży transportowej – bądź na bieżąco z miesięcznikiem "Transport drogowy". Sprawdź ! więcej »

Prawo

Interpretacja MF - koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów

Opublikowana została Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. PT2.8101.1.2015.SJK.20 w zakresie kosztów dodatkowych wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów.więcej »

Preferencja podatkowe dla tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola

1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu wprowadzenie ulg m.in. dla pracodawców tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola.więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2015-11-04 Ceny transferowe - zmiany w 2015 i w 2016 r., dokumentacja cen transferowych, Warszawa. więcej  »
2015-11-06 Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych, Warszawa. więcej  »
2015-11-24 Norma ISO 9001:2015 - nowe wymagania systemu zarządzania jakością, Warszawa. więcej  »
2015-11-25 Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najnowsze przepisy., Warszawa. więcej  »
2015-11-30 Skuteczne zarządzanie pracownikami fizycznymi na placu budowy (motywowanie, radzenie sobie z konfliktami na placu budowy) , Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter