Newsletter e-Podatki - 2015-11-03 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Aby poznać najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników, proponujemy Państwu udział w specjalistycznym szkoleniu: Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje.

Specjalista medycyny pracy Pan Jacek Jakubowski przybliży uczestnikom aktualne zasady prawidłowego orzekania o zdolności do pracy, związane z wszelkim narażeniem życia i zdrowia pacjentów, a także sprawiającym w praktyce najwięcej trudności lekarzom.

Wydawanie właściwych zaświadczeń przez lekarzy medycyny pracy  – uzyskaj praktyczne wskazówki…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Interpretacje dot. kosztów dokształcania się przez przedsiębiorców zostaną zbadane przez MF

W związku z komentarzami w prasie dotyczącymi interpretacji indywidualnych w sprawie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na własne dokształcanie Ministerstwo Finansów podda je analizie i ewentualnej zmianie.więcej »

Nowelizacja ustawy PIT i CIT

Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.więcej »

Ordynacja podatkowa – nowelizacja ustawy

20 października w dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co powinno ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków.więcej »

Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 r.

W Monitorze Polskim z 22 października 2015 r. poz. 1029 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.więcej »

POLECAMY

Poradnik zarządcy nieruchomościami

Poradnik w przejrzysty sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego zarządzania nieruchomością. Kompleksowo oraz profesjonalnie omawia wszystkie aspekty działalności zawodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. W poradniku znajdą Państwo m.in. zagadnienia dotyczące nieruchomości lokalowych, wyceny nieruchomości, obsługi technicznej budynku, a także liczne wzory umów i dokumentów z komentarzem. więcej »

Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy

Program "Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy" powstał na podstawie art. 81. pkt. 1a. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji kontroli. więcej »

Odpady komunalne

Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych i technicznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów. więcej »

Obawiasz się kontroli NFZ? Przygotuj się do niej z publikacją "Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej"! więcej »

Komentarze i opinie

Szczepienia w pracy przeciwko grypie? Konsekwencje podatkowe

Szczepienia przeciwko grypie mogą być ujęte w kosztach przedsiębiorstwa, obniżając tym samym wysokość podatku dochodowego przez firmę. Zarazem w większości przypadków po stronie pracowników takie szczepienia będą przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT.więcej »

Prawo

Zaniechanie poboru podatku CIT od dochodów (przychodów) banków centralnych

7 listopada 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych.więcej »

Terminy

Ważne terminy

9 listopada 2015

  • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
  • Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2015-11-20 Kiedy w Polsce węgiel zastąpimy słońcem? Fotowoltaika - praktyczne informacje o OZE, Poznań. więcej  »
2015-11-20 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zmiany przepisów od 1 stycznia 2016 r., Warszawa. więcej  »
2015-11-23 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa. więcej  »
2015-11-24 Norma ISO 9001:2015 - nowe wymagania systemu zarządzania jakością, Warszawa. więcej  »
2015-11-25 Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najnowsze przepisy., Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter