Newsletter e-Podatki - 2015-11-17 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Związek zawodowy i pracodawca mogą mieć wspólne cele ale nie zawsze udaje się znaleźć kompromis. Sprzeczne interesy sprzyjają napięciom pomiędzy przedsiębiorcami a związkami zawodowymi. Pracodawcy powinni mieć jednak na uwadze, że przynależność związkowa została wymieniona wprost w art. 11 kodeksu pracy jako jedno z zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych. Należy pamiętać, że niezależnie do jakiej organizacji związkowej należy pracownik, należy go traktować na równi z innymi członkami załogi. Szczegółowe zagadnienia związane z dyskryminacją pracowników znajdą Państwo w poradniku on-line "Prawo w działalności związkowej". Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Deklaracje w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego – nowe wzory

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r. określa nowe wzory deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego.więcej »

Opłata reklamowa stanowi dochód gminy

Od 7 listopada obowiązuje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.więcej »

Zmiany w przepisach PIT i CIT - zaliczanie kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności wprowadzono zmiany do ustawy PIT i CIT. Ma to na celu wprowadzenie możliwości zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.więcej »

Zmiany w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych i obsłudze instytucji finansowych

12 listopada w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja z udziałem wiceministra finansów Jacka Kapicy na temat zmian dotyczących obsługi "dużych" podatników. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji finansowych, które będą obsługiwane przez wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym. Było to kolejne z cyklu spotkań organizowanych na terenie całego kraju.więcej »

Prawo

Art. 27 ust. 1 ustawy PIT jest niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.więcej »

Wyrok TK w zakresie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów PIT niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.więcej »

POLECAMY

Skuteczne zarządzanie pracownikami fizycznymi na placu budowy (motywowanie, radzenie sobie z konfliktami na placu budowy)

W jaki sposób przekazać swoje oczekiwania wobec podwładnych, żeby osiągnąć zakładane cele? Jak podnieść wydajność pracownika, kiedy brakuje czasu i środków finansowych?

Fachowe odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo, uczestnicząc w szkoleniu: Skuteczne zarządzanie pracownikami fizycznymi na placu budowy (motywowanie, radzenie sobie z konfliktami na placu budowy).

Sposoby motywowania pozafinansowego wobec podwładnychuzyskaj praktyczne wskazówki 30 listopada. więcej »

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Poradnik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i technicznych. więcej »

Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej

Publikacja przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej celem jest przedstawienie zasad i procedur kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów administracji publicznej. więcej »

Masz dość walki z klientami o należne Ci pieniądze? Chcesz prowadzić profesjonalną i skuteczną windykację? Skorzystaj z programu "Dokumentacja windykacyjna". więcej »

Terminy

Ważne terminy

25 listopada 2015

  • Termin złożenia informacji VAT-27
  • Termin złożenia deklaracji VAT-7
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2015-11-23 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa. więcej  »
2015-11-25 Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najnowsze przepisy., Warszawa. więcej  »
2015-11-25 Nowe narzędzia kształtowania krajobrazu w Polsce – zmiany wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową, Warszawa. więcej  »
2015-11-26 Najnowsze oraz przewidywane zmiany Prawa budowlanego - w tym wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter