Newsletter e-Podatki - 2016-01-12 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nowe przepisy Kodeksu pracy, które weszły w życie od 2016 r. dotyczą innych zasad zatrudniania w oparciu o umowę na czas określony. Oznacza to, że pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko trzy umowy z pracownikiem i maksymalnie na okres 33 miesięcy. Zmianie ulegną także okresy wypowiedzenia. Od nowego roku wypowiedzenie umowy będzie zależne od określonej w niej długości, a niej rodzaju. W przypadku umowy zawartej na krócej niż pół roku pracodawca będzie miał obowiązek wypowiedzieć ją z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Natomiast w przypadku umowy zawartej na więcej niż pół roku będzie to miesiąc, a przy zatrudnieniu przez co najmniej trzy lata – trzy miesiące.

Podsumowując, dla pracodawców będzie to konieczność stosowania dłuższych okresów wypowiedzenia, takich samych, jakie stosują przy umowach na czas nieokreślony. Korzystne dla instytucji zatrudniających jest nadal to, że nie ma obowiązku podawać przyczyny wypowiedzenia umowy pracownikowi. Zapis ten jest zawarty w nowelizacji Prawa pracy.

Aby zapoznać się z planowanymi i dużymi zmianami w umowach to serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu: Czas pracy w 2016 w świetle najnowszych zmian. Szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników działu kadr.

Konsekwencje zmian w przepisach o czasie pracy - dowiedz się 21 stycznia….

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Podmioty i przedsięwzięcia, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu. więcej »

Senat uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych

Podczas 7 posiedzenia senatorowie uchwalili z 15. poprawkami ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, której projekt przygotowali posłowie. Wprowadza ona do polskiego systemu podatkowego nowy podatek od niektórych instytucji finansowych, z którego wpływy mają stanowić dochody budżetu państwa. więcej »

Zeznanie podatkowe od spadków i darowizn

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn. więcej »

Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

30 grudnia opublikowana została ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy mają na celu doprecyzowanie przepisu wprowadzonego do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »

Zmiany w terminach obowiązywania ustawy o administracji podatkowej

Część przepisów nowej ustawy o administracji podatkowej wejdzie w życie z opóźnieniem. Takie zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. więcej »

Prawo

Zmiany w prawie

31 grudnia weszła w życie m.in. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia obowiązuje m.in. ustawa z dnia 24 lipca 2015  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. To tylko część zmian, które zostały ostatnio wprowadzone. więcej »

POLECAMY

Transport drogowy

Serwis informacyjno - doradczy dla przewoźników, specjalistów ds. transportu. Zawiera komentarze i wyjaśnienia do unijnych i krajowych przepisów dotyczących przewozów drogowych w transporcie rzeczy oraz osób. więcej »

Zamówienia publiczne bez ryzyka on-line

 

Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie do pracy dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści zarówno w zakresie nowych zdarzeń i rozwiązań, jak też interpretacji przepisów zamówieniowych. Poradnik powstał po to, by pomagać i ułatwiać realizację procedur przetargowych.
więcej »

 

Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej

Publikacja przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej celem jest przedstawienie zasad i procedur kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów administracji publicznej. więcej »

Już nie musisz stresować się, że zapomnisz o ważnych terminach! W miesięczniku "Woda i ścieki" znajdziesz wykaz obowiązujących terminów składania raportów i sprawozdań! więcej »

Terminy

Ważne terminy

15 stycznia 2016

  • Termin złożenia deklaracji VAT-UE kwartalny
  • Termin złożenia deklaracji VAT-UE
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-01-18 Prawo budowlane 2016, Warszawa. więcej  »
2016-01-20 Karty charakterystyki i oznakowanie niebezpiecznych produktów chemicznych - teoria i praktyka, Warszawa. więcej  »
2016-01-21 Czas pracy w 2016 w świetle najnowszych zmian. Szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników działu kadr , Warszawa. więcej  »
2016-01-22 Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa. więcej  »
2016-02-15 Nowe wydanie normy dla systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 i jego konsekwencje dla organizacji, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter