Newsletter e-Podatki - 2016-01-26 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Po 18 kwietnia 2016 r. mają nastąpić niewątpliwie poważne zmiany w polskim systemie zamówień publicznych. Wiąże się to z koniecznością wdrożenia przede wszystkim nowej dyrektywy klasycznej (2014/24/UE), ale także sektorowej (2014/25/UE) i koncesyjnej (2014/23/UE). Oznacza to, iż  w Polsce mogą być wkrótce prowadzone całkiem nowe zamówienia publiczne, które będą znacznie odbiegać od tych, które jeszcze dzisiaj obowiązują.

Już też warto, aby  zamawiający i wykonawcy zapoznali się z istotnymi zmianami w tym zakresie, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie:  Zamówienia publiczne w świetle przepisów planowanych na 2016 rok.

Skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień publicznych  – dowiedz się więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Kwota wolna od podatku – konsultacje ministra Szałamachy z samorządowcami

Stopniowe podwyższanie kwoty wolnej od podatku PIT było tematem spotkania konsultacyjnego ministra finansów Pawła Szałamachy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, które odbyło się 18 stycznia. więcej »

Podatek od sprzedaży detalicznej – projekt ustawy

Minister finansów przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wraz z prośbą o procedowanie jej zgodnie z paragrafem 99 regulaminu pracy Rady Ministrów w trybie odrębnym. więcej »

Rejestracja do konta podatnika przez ePUAP

Od 21 stycznia 2016 r. na Portalu Podatkowym można się rejestrować do konta podatnika z użyciem profilu zaufanego ePUAP. więcej »

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – obwieszczenie MF

8 stycznia opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. więcej »

Komentarze i opinie

Klauzula obejścia prawa podatkowego może wyrządzić wiele szkód

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan dostrzega przyczyny wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Zgadza się z tym, że międzynarodowe unikanie opodatkowania prowadzi do zmniejszenia wpływów budżetowych i ogranicza możliwości realizacji potrzeb państwa, zaburza uczciwą konkurencję oraz zmniejsza stan środków pieniężnych w polskim systemie bankowym. Niemniej jednak zwraca uwagę na znaczące ryzyka związane z wprowadzeniem instytucji, która istotnie obniży standard ochrony praw podatnika. więcej »

POLECAMY

Prawo w działalności związkowej on-line

Poradnik powstał z myślą o związkach zawodowych i związkowcach. Publikacja w przejrzysty sposób i prostym językiem porusza najważniejsze aspekty związane z działalnością związków zawodowych. Wskazuje ona gotowe metody rozwiązywania problemów w relacji pracownik-pracodawca.

Autorzy uwzględniają nie tylko przepisy o związkach zawodowych i prawo pracy ale także praktyczne aspekty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą, związkiem zawodowym a pracownikami.
więcej »

 

Poradnik zarządcy nieruchomościami

Praktyczny poradnik dla zarządców nieruchomościami, pośredników, agentów oraz spółdzielni. Zainteresowanych praktyczną i stale aktualną wiedzą z zakresu gospodarowania nieruchomościami. więcej »

Dokumentacja windykacyjna

Publikacja elektroniczna zawierająca wzory pism, pozwów i umów niezbędnych przy skutecznym ściąganiu należności. Znajdą w niej Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania należności, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. więcej »

Czy wiesz, że dzięki wpisom do książki kontroli możesz uniknąć kolejnej kontroli? Bądź przygotowany na kontrolę. Zamów profesjonalną książkę kontroli. więcej »

Prawo

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza do systemu podatkowego nowy podatek. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła pokrycia wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, poprzez zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa. więcej »

Terminy

1 lutego 2016

  • Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
  • Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-02-08 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa. więcej  »
2016-02-09 Rozporządzenie CLP w teorii i praktyce - warsztaty, Warszawa. więcej  »
2016-02-10 Zamówienia publiczne w świetle przepisów planowanych na 2016 rok, Warszawa. więcej  »
2016-02-11 Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Warszawa. więcej  »
2016-02-12 Prawo wodne – najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie - korzystanie z wód, gospodarka wodno-ściekowa, pozwolenia i operaty wodno-prawne, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter