Newsletter e-Podatki - 2016-03-22 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

28 kwietnia 2015 r. opublikowany został projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy to najnowszych, a także istotnych zmian, związanych z obowiązkiem przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi w tym zakresie. Ma to na celu dostosowanie krajowych regulacji odnośnie cen transferowych do wytycznych dyrektywy Unii Europejskiej z 27 stycznia 2015 r. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Aby zapoznać się z nowymi wymogami dokumentowania transakcji oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi  w tym zakresie to serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu: Ceny transferowe - zmiany w 2016, dokumentacja cen transferowych.

Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowychdowiedz się na konkretnych przykładach…


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

ECOFIN uzgodnił projekt ws. wymiany informacji podatkowych

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) uzgodniła projekt dyrektywy ws. obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wpisuje się on w prowadzone w Polsce prace dot. zwalczania nadużyć finansowych. W posiedzeniu Rady 8 marca 2016 r. w Brukseli uczestniczył wiceminister finansów Leszek Skiba. więcej »

Jakie będą korzyści z Jednolitego Pliku Kontrolnego

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), na jakich zasadach działa i kto będzie go stosować? Wyjaśniał to wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów, która odbyła się 9 marca 2016 r. Tego dnia opublikowano struktury logiczne JPK, które od lipca 2016 r. będą stosowane wobec tzw. dużych podmiotów. więcej »

Ordynacja podatkowa – rząd przyjął projekt nowelizacji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatkowego. więcej »

Planowane zmiany VAT

Analizy przeprowadzane w Ministerstwie Finansów (MF) wykazują, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 tysięcy PLN rocznie stanowią aż 51% liczby podatników VAT (880 tysięcy), ale generują jedynie 0,84% łącznego obrotu podatników VAT. Per saldo ci podatnicy wpłacają do budżetu 121 mln zł z tytułu podatku VAT (dane za 2014 rok). więcej »

Przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką tylko przy transakcjach do 15 tys. zł

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obniża wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych. więcej »

Sejm rozpatrzył propozycje zmian w podatku CIT

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył wniesiony przez grupę posłów KP Nowoczesna projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej »

Udogodnienia podatkowe rozwiną przemysł stoczniowy w Polsce

W Szczecinie podczas wspólnej konferencji prasowej ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka i ministra finansów Pawła Szałamachy został podany do publicznej wiadomości projekt tzw. "ustawy stoczniowej". Zawiera on szereg udogodnień podatkowych dla podmiotów produkujących statki. Celem tych rozwiązań jest wsparcie przemysłu stoczniowego w Polsce. więcej »

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Sejm pracował w pierwszym czytaniu nad projektem grupy posłów KP Nowoczesna przewidującym zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. więcej »

Komentarze i opinie

Przedsiębiorcy boją się klauzuli obejścia prawa podatkowego

Rząd przyjął klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan dostrzega przyczyny jej wprowadzenia, ale zwraca uwagę na znaczące ryzyka związane z wprowadzeniem instytucji, która istotnie obniży standard ochrony praw podatnika. więcej »

POLECAMY

Przepisy techniczno-budowlane on-line

Poradnik został stworzony z myślą o projektantach, inżynierach oraz inspektorach nadzoru budowlanego. Zawiera fachowe omówienie przepisów prawnych istotnych dla branży budowlanej wraz ze wskazówkami, jak prawidłowo stosować się do nich w codziennej pracy. Kompleksowo ujęto wszystkie aspekty procesu budowlano-inwestycyjnego. Praktyczne komentarze ułatwią interpretację aktów prawnych oraz ich prawidłowe stosowanie specjalistom z branży budowlanej. więcej »

Odpady komunalne

Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych i technicznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów. więcej »

Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej

Publikacja przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej celem jest przedstawienie zasad i procedur kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów administracji publicznej. więcej »

Jeśli chcesz uniknąć zbędnej biurokracji przy opracowywaniu dokumentów systemu zarządzania jakością, sięgnij po poradnik "Zasady dokumentowania systemu zarządzania". Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne wskazówki do tworzenia dokumentacji! więcej »

Terminy

Ważne terminy

25 marzec 2016 r.

  • Termin złożenia informacji VAT-27
  • Termin złożenia deklaracji VAT-7
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-04-06 Aukcje OZE - jak zarobić na Odnawialnych Źródłach Energii?, Warszawa. więcej  »
2016-04-07 Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców zgodnie z najnowszymi przepisami, Warszawa. więcej  »
2016-04-08 Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych, Warszawa. więcej  »
2016-04-11 Zamówienia publiczne w świetle przepisów planowanych na 2016 rok, Warszawa. więcej  »
2016-04-11 Zmiany w międzynarodowym obrocie towarowym związane z wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter