Newsletter e-Podatki - 2016-04-19 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

28 kwietnia 2015 r. opublikowany został projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy to najnowszych, a także istotnych zmian, związanych z obowiązkiem przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi w tym zakresie. Ma to na celu dostosowanie krajowych regulacji odnośnie cen transferowych do wytycznych dyrektywy Unii Europejskiej z 27 stycznia 2015 r. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Aby zapoznać się z nowymi wymogami dokumentowania transakcji oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi  w tym zakresie to serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu: Ceny transferowe - zmiany w 2016, dokumentacja cen transferowych.

Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych - dowiedz się na konkretnych przykładach…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Jak skutecznie ograniczyć szarą strefę – konferencja w MF

Od 12 do nawet 25 proc. PKB – tyle wg różnych szacunków wynosi wartość szarej strefy w Polsce. Jak skutecznie zapobiegać znikaniu miliardów złotych z polskiej gospodarki – o tym dyskutowali uczestnicy konferencji "Przeciwdziałanie szarej strefie – wspólne działanie dla rozwoju Polski", która odbyła się 7 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów. Podczas konferencji zaprezentowano raport dotyczący tego zjawiska, przygotowany we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. więcej »

MF docenia inicjatywę KE w sprawie zmian w VAT

Likwidacja zerowej stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz unowocześnienie ram regulacyjnych dotyczących stawek i pozostawienie państwom członkowskim większej swobody w tym zakresie – to jedne z założeń reformy VAT w Unii Europejskiej. więcej »

NIK: Przeciwdziałanie wyłudzaniu VAT okazało się nieskuteczne

Dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. Nie pomaga nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku. więcej »

Obniżenie wartości transakcji uprawniającej przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego

Decyzją Sejmu przyjęta została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. więcej »

Walka z oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT oraz uszczelnienie systemu jego poboru

To główne założenia rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Sejm rozpatrzył go w pierwszym czytaniu. więcej »

Komentarze i opinie

Pracodawcy chcą wyższej ulgi na badania i rozwój

Obecne preferencje podatkowe nie zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój. Wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. ulga podatkowa w wysokości odliczenia 30% kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników, oraz 20% (MŚP) i 10% (duże), jeżeli chodzi o pozostałe koszty jest niewystarczająca. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan proponuje jej podwyższenie. więcej »

POLECAMY

Seria norm ISO - nowoczesne zarządzanie firmą on-line

Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie do pracy dla osób zajmujących się zarządzaniem jakością. Poradnik ułatwi wprowadzenie systemów zarządzania jakością, ich weryfikację oraz certyfikację. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści zarówno w zakresie nowych zdarzeń i rozwiązań, jak też interpretacji norm jakości. Poradnik powstał po to, by pomagać i ułatwiać zarządzanie jakością. więcej »

Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń on-line

Publikacja adresowana jest do inżynierów konstruktorów, projektantów i mechaników oraz do wszystkich zajmujących się produkcją, konstruowaniem, eksploatacją oraz naprawą maszyn i urządzeń. Poradnik szeroko i kompleksowo omawia zagadnienia z zakresu projektowania, konstruowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. Został opracowany przez zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny maszynoznawstwa. więcej »

Odpady komunalne

Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych i technicznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów. więcej »

Obawiasz się kontroli NFZ? Przygotuj się do niej z publikacją "Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej"! więcej »

Prawo

Minimalna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

14 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług. więcej »

Terminy

Ważne terminy

25 kwiecień 2016 r.

  • Termin złożenia informacji VAT-27
  • Termin złożenia deklaracji VAT-7
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-04-26 Kontrola zarządcza a ryzyko w służbie zdrowia według obowiązujących przepisów, Warszawa. więcej  »
2016-04-27 Co zmieni się w kontroli PIP od marca 2016 r.?, Warszawa. więcej  »
2016-04-28 Kontrole ITD oraz obowiązujące przepisy i wymagania w stosunku do kierowców i osób zarządzających transportem, Warszawa. więcej  »
2016-05-12 Ceny transferowe - zmiany w 2016 r., dokumentacja cen transferowych, Warszawa. więcej  »
2016-05-13 System zarządzania jakością wg ISO 9001 w służbie zdrowia, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter