Newsletter e-Podatki - 2016-06-28 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów przewiduje prowadzenie ewidencji odpadów przy pomocy określonych kart. Posiadacz odpadów, przekazujący odpady na składowisko oraz posiadacz, zarządzający składowiskiem odpadów są zobowiązani prowadzić także dodatkową ewidencję. Obejmuje ona  podstawową charakterystykę odpadów oraz wyniki testów zgodności. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają określone warunki mogą prowadzić uproszczoną ewidencje odpadów. Oznacza to prowadzenie rejestracji odpadów z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu. Rozporządzenie określa także listę odpadów, które nie podlegają obowiązkowi ewidencjonowania.

Więcej informacji...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami – interpretacja ogólna

Do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Tak wynika z interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, wydanej 20 czerwca 2016 r. przez ministra finansów. więcej »

NIK o przedawnianiu się zobowiązań podatkowych

Podejmowane przez Ministra Finansów i urzędy skarbowe działania nie zapobiegły wzrostowi zaległości podatkowych i kwot przedawnionych, zatem w ocenie NIK były nieskuteczne. więcej »

Nowelizacja ustawy o administracji podatkowej

Celem ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej jest przesunięcie daty wejścia w życie przepisów ustawy o administracji podatkowej – z dnia 1 lipca 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. więcej »

Podatek CIT zostanie obniżony do 15%

Od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19 do 15 proc. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów. więcej »

Komentarze i opinie

Na niższym CIT małe firmy skorzystają 57 zł miesięcznie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej podatek CIT dla małych podatników z 19 do 15 proc. To rozwiązanie nie poprawi warunków rozwoju małych firm, obejmie bowiem mniej niż 8 proc. przedsiębiorstw. I nie pozostawi w ich kieszeniach pieniędzy wspierających rozwój. Jednocześnie zmniejszy wpływy do budżetu państwa i budżetów samorządów.  więcej »

POLECAMY

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji

Jak rozróżnić umowę sprzedaży od umowy sprzedaży konsumenckiej? Jaką ponosi się odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową?

Na te i wiele trudnych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

Zapoznaj się z praktycznymi przykładami w zakresie szczególnych postanowień umownych! więcej »

Zamówienia publiczne bez ryzyka on-line

Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie do pracy dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści zarówno w zakresie nowych zdarzeń i rozwiązań, jak też interpretacji przepisów zamówieniowych. Poradnik powstał po to, by pomagać i ułatwiać realizację procedur przetargowych. więcej »

Protokoły okresowych kontroli budynków

Jest to zbiór gotowych wzorów dokumentów, które będą pomocne przy przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Znajdą tu Państwo zestaw kilkudziesięciu protokołów zarówno do przeglądów rocznych, jak i pięcioletnich, a także dla budynków wielkopowierzchniowych. więcej »

Potrzebujesz pomocy przy zarządzaniu swoją firmą? "ISO Serwis" to comiesięczne wskazówki jak zarządzać i podnosić jakość świadczonych usług. więcej »

Terminy

Ważne terminy

30 czerwiec 2016 r.

  • Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-07-08 Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, Warszawa. więcej  »
2016-07-11 Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Warszawa. więcej»
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter