Newsletter e-Podatki - 2016-07-07 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W związku z przyjętą przez Sejm RP nowelizacją Ordynacji Podatkowej diametralnie zmieniają się obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego od dnia 25 sierpnia 2016 r.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. niektóre podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są zobowiązane do przekazania ksiąg i dowodów księgowych, faktur VAT oraz innych dokumentów w formie elektronicznej.

Aby uzyskać rzeczowe odpowiedzi i rozwiać szereg wątpliwości w tym temacie to serdecznie zapraszamy na szkolenie: Najważniejsze zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa od 1 lipca 2016 r.

Jakie grożą sankcje oraz kary za nieprzekazanie danych organom podatkowym?zapoznaj się z najnowszymi przepisami…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze informacje

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format, który umożliwia jego łatwe przetwarzanie. więcej »

MS: przeciw oszustwom podatkowym

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono rozwiązania, które pozwolą na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi. więcej »

Nowe możliwości na Portalu Podatkowym od 1 lipca

Podatnicy, którzy chcą zgłosić pełnomocnictwo ogólne, od 1 lipca 2016 r. mogą to zrobić przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności  Portalu Podatkowego (PP). Dodatkowo udostępniono Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, czyli narzędzie do weryfikacji pełnomocnictw przez administrację podatkową. więcej »

Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej przyjętą przez Sejm, przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). więcej »

Prawo

Centralizacja rozliczeń w JST w zakresie podatku VAT

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra finansów. więcej »

Ordynacja podatkowa - zmiany w ustawie

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw między innymi, nakłada na podatników obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ewidencji VAT w Jednolitym Pliku Kontrolnym. więcej »

POLECAMY

Prawo w działalności związkowej on-line

Poradnik powstał z myślą o związkach zawodowych i związkowcach. Publikacja w przejrzysty sposób i prostym językiem porusza najważniejsze aspekty związane z działalnością związków zawodowych. Wskazuje ona gotowe metody rozwiązywania problemów w relacji pracownik-pracodawca.

Autorzy uwzględniają nie tylko przepisy o związkach zawodowych i prawo pracy ale także praktyczne aspekty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą, związkiem zawodowym a pracownikami. więcej »

Odpady komunalne on-line

Niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych i technicznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomoże rozwiązywać problemy w oparciu o najnowsze informacje oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów. więcej »

Dokumentacja pracownicza

Zbiór dokumentów dotyczących pracowników w firmie. Kompleksowe narzędzie ułatwiające obsługę pracownika od momentu jego rekrutacji i zatrudnienia aż do momentu zwolnienia. więcej »

Masz dość walki z klientami o należne Ci pieniądze? Chcesz prowadzić profesjonalną i skuteczną windykację? Skorzystaj z programu "Dokumentacja windykacyjna". więcej »

Terminy

Ważne terminy

15 lipiec 2016 r.

  • Termin złożenia deklaracji VAT-UE kwartalny
  • Termin złożenia deklaracji VAT-UE
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-07-18 Najważniejsze zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa od 1 lipca 2016 r. , Warszawa. więcej»
2016-08-22 Kontrola zarządcza a ryzyko w służbie zdrowia według obowiązujących przepisów, Warszawa. więcej  »
2016-09-02 Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa. więcej  »
2016-09-05 Najnowsze zasady dotyczące zawierania i realizacji umów o roboty budowlane, Warszawa. więcej  »
2016-09-12 Ceny transferowe - zmiany w 2016 r., dokumentacja cen transferowych, Warszawa. więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter