Newsletter e-Podatki - 2016-08-23 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła wiele istotnych kwestii. W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, udzielenie zamówienia następuje na podstawie ofert wstępnych, bez przeprowadzenia negocjacji i podziału negocjacji na etapy.

Wiele zmian niosą za sobą także przepisy odnoszące się do tzw. zamówień in-house.

Ustawa dodała także art. 20a, który mówi, że w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób, zwany dalej "zespołem". Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.

Więcej informacji…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

Aktualności

Działania Ministerstwa Finansów związane z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania

15 lipca 2016 weszła w życie klauzula, która ograniczy zjawisko szkodliwej „optymalizacji" podatkowej stosowanej przez część podatników, w tym firmy stanowiące spółki działające w ramach ponadnarodowych korporacji. więcej »

Nowa deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-IM (4) i VAT-IM/A(2). więcej »

Przedłużenie terminu składania JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT (plik JPK_VAT) – pierwszy termin na złożenie tej informacji przypada na 25 sierpnia 2016 r. – na ukończeniu są prace związane z wydaniem rozporządzenia przedłużającego termin przekazania tej informacji. więcej »

Komentarze i opinie

Lewiatan: 25 lat więzienia nie tylko za oszustwa w VAT

Zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zwiększenie kar za oszustwa w podatku VAT, mogą mieć zastosowanie także dla przedsiębiorców nie działających w celu dokonania wyłudzenia podatku. Maksymalna kara ma wynieść 25 lat więzienia! więcej »

POLECAMY

Ceny transferowe - zmiany w 2016 r., dokumentacja cen transferowych

Czego dotyczą najnowsze zasady w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych? Jakie są właściwe metody kalkulacji zysków oraz sposoby na określenie ceny przedmiotu transakcji?

Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Ceny transferowe - zmiany w 2016 r., dokumentacja cen transferowych.
             
Zmiana zakresu przedmiotowego obowiązku dokumentacyjnego, wzrost wymogów raportowania od 1 stycznia 2016 r. więcej »

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line

Laboratorium to specyficzne środowisko pracy. Stały kontakt z czynnikami niebezpiecznymi, narażenie na działanie substancji chemicznych, ale także konieczność dostosowania do norm unijnych czy odpowiedzialność za poprawne wyniki badań, wymaga od pracowników laboratorium ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy zarówno prawnej jak i praktycznej. Poradnik w wersji on-line zapewnia dostęp do bieżących zmian i regulacji dotyczących laboratoriów, nowych rozwiązań i procedur, gotowych do wykorzystania w twojej firmie. więcej »

Książka kontroli w firmie

Powinieneś to już mieć! Książka kontroli to obowiązek przedsiębiorcy wynikający z Art. 81 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. więcej »

Jak zabezpieczyć się przed powstawaniem należności przeterminowanych? Jak zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej? Odpowiedź znajdziesz w programie "Dokumentacja windykacyjna". więcej »

Prawo

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2017 roku

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ogłoszono górne granice stawek kwotowych na rok 2017. więcej »

Terminy

Ważne terminy

25 sierpień 2016 r.

  • Termin złożenia informacji VAT-27
  • Termin złożenia deklaracji VAT-7
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-09-05 Najnowsze zasady dotyczące zawierania i realizacji umów o roboty budowlane, Warszawa. więcej  »
2016-09-08 Nowe zasady wsparcia UE dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej lat 2014-2020, w tym warsztaty sporządzania wniosków o dofinansowanie, Warszawa. więcej  »
2016-09-12 Najnowsze przepisy w Unijnym Kodeksie Celnym - zmiany od 1 maja 2016 r., Warszawa. więcej  »
2016-09-12 Ceny transferowe - zmiany w 2016 r., dokumentacja cen transferowych, Warszawa. więcej»
2016-09-15 Rozliczanie czasu pracy kierowców. Najnowsze wytyczne dotyczące francuskiej i niemieckiej płacy minimalnej, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter