Newsletter e-Podatki - 2016-09-06 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Pracowników zajmujących się sprawami prawno-pracowniczymi oraz osoby z działów personalnych i działów kadr serdecznie zapraszamy na szkolenie: Najnowsze zmiany przepisów oraz trudne zagadnienia w Prawie pracy w 2016 r.

Na szkoleniu warto zapoznać się z:
  • nowymi zasadami zawierania umów na okres próbny, na czas określony oraz na zastępstwo
  • nowymi przepisami i nowymi dokumentami w zakresie uprawnień rodzicielskich
  • trudnymi zagadnieniami, dotyczącymi udzielania urlopów wypoczynkowych
Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy, w jakiej sytuacji może nastąpić?  – dowiedz się więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Obniżenie podatku CIT z 19 na 15 proc. dla małych firm

Do podpisu prezydenta Sejm skierował przyjętą w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżającą CIT dla małych firm z 19 na 15 proc. więcej »

Podatek od sprzedaży detalicznej – weszły w życie nowe przepisy

1 września weszła w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z tym aktem prawnym przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). więcej »

Samorządy będą rozliczać VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi

Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. więcej »

Wzór deklaracji PSD-1

1 września weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. więcej »

Komentarze i opinie

Lewiatan: Pracodawcy chcą interpretacji ogólnej dotyczącej podatku od handlu

Konfederacja Lewiatan apeluje do ministerstwa finansów o szybkie wydanie interpretacji ogólnej dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej. Wzbudza on nadal wiele wątpliwości, np. czy jest zgodny z dyrektywą VAT. Ich rozstrzygnięcie jest ważne dla przedsiębiorców. więcej »

POLECAMY

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line

Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się ochroną środowiska. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami w całym obszarze ochrony środowiska oraz prezentuje praktyczne wskazówki i przykłady. więcej »

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych on-line

To doskonałe narzędzie dla osób zawodowo zajmujących się montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych, nadzorem nad robotami instalacyjnymi oraz pomiarami elektrycznymi. Serwis zapewnia dostęp do przystępnych interpretacji przepisów, fachowych porad technicznych, wzorów dokumentów i przykładowych obliczeń. więcej »

Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające.

Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych. więcej »

Nie możesz nadążyć za ciągłymi zmianami w przepisach transportowych? Sięgnij po nasz miesięcznik "Transport drogowy", w którym znajdziesz informacje prawne oraz praktyczne wskazówki. więcej »

Prawo

Przedłużenie terminu do wysyłania ewidencji VAT w strukturze JPK

25 sierpnia weszło w życie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej przedłużono niektórym podatnikom, do dnia 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji ewidencji zakupu i sprzedaży prowadzonych dla celów podatku VAT. więcej »

Terminy

Ważne terminy

15 wrzesień 2016 r.

  • Termin złożenia deklaracji VAT-UE
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-09-22 Incoterms® 2010 - najnowsze zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej, Warszawa. więcej  »
2016-09-28 Skuteczna egzekucja administracyjna – aspekty praktyczne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 r. w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa. więcej  »
2016-10-03 Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, Warszawa. więcej  »
2016-10-10 Najważniejsze zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa od 1 lipca 2016 r. , Warszawa. więcej»
2016-10-11 Jak zabezpieczyć odpowiedzialność osobistą i majątkową Członka Zarządu oraz Prokurenta wobec zmian prawnych od stycznia 2016 roku?, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter