Newsletter e-Podatki - 2016-09-20 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła wiele istotnych kwestii. W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, udzielenie zamówienia następuje na podstawie ofert wstępnych, bez przeprowadzenia negocjacji i podziału negocjacji na etapy.

Wiele zmian niosą za sobą także przepisy odnoszące się do tzw. zamówień in-house.

Ustawa dodała także art. 20a, który mówi, że w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób, zwany dalej "zespołem". Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.

Więcej informacji…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Decyzja KE dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej

Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. więcej »

MS: rząd przyjął projekt ustawy przeciw wyłudzeniom VAT

Wyłudzanie VAT będzie bezwzględnie ścigane i surowo karane. Rząd przyjął na wtorkowym (13 września 2016 r.) posiedzeniu przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która pozwala na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi. więcej »

Podatek akcyzowy – projekt nowelizacji ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Wprowadzono rozwiązania dostosowujące ustawę o podatku akcyzowym do wymogów unijnych, dotyczących zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. więcej »

Powołanie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Minister finansów Paweł Szałamacha powołał z dniem 15 września 2016 r. Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Będzie ona wydawać opinie dotyczące stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. więcej »

Komentarze i opinie

Surowe kary za oszustwa VAT mogą dotknąć uczciwych przedsiębiorców

25 lat więzienia dla tych, którzy wyłudzą VAT na więcej niż 5 mln zł, przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja kodeksu karnego. W przepisach brakuje zdefiniowania okoliczności i przesłanek nałożenia kary, a także powiązania jej wysokości z wielkością uszczuplenia podatkowego oraz stopniem przyczynienia się do powstania uszczuplenia. Kary mogą dotknąć także przedsiębiorców, którzy nie działają w celu wyłudzenia podatku - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. więcej »

POLECAMY

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji

Jak rozróżnić umowę sprzedaży od umowy sprzedaży konsumenckiej? Jaką ponosi się odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową?

Na te i wiele trudnych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

Zapoznaj się z praktycznymi przykładami w zakresie szczególnych postanowień umownych! więcej »

Przepisy techniczno-budowlane on-line

Poradnik został stworzony z myślą o projektantach, inżynierach oraz inspektorach nadzoru budowlanego. Zawiera fachowe omówienie przepisów prawnych istotnych dla branży budowlanej wraz ze wskazówkami, jak prawidłowo stosować się do nich w codziennej pracy. Kompleksowo ujęto wszystkie aspekty procesu budowlano-inwestycyjnego. Praktyczne komentarze ułatwią interpretację aktów prawnych oraz ich prawidłowe stosowanie specjalistom z branży budowlanej. więcej »

Higiena w placówkach opieki medycznej

Pierwsza kompleksowa i praktyczna publikacja o higienie w medycynie przeznaczona dla pielęgniarek epidemiologicznych, higienistek, inspektorów ds. higieny, dyrektorów szpitali oraz właścicieli prywatnych gabinetów. więcej »

Obawiasz się kontroli NFZ? Przygotuj się do niej z publikacją "Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej"! więcej »

Terminy

Ważne terminy

26 wrzesień 2016 r.

  • Termin złożenia informacji VAT-27
  • Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-09-28 Skuteczna egzekucja administracyjna – aspekty praktyczne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 r. w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa. więcej  »
2016-10-03 Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, Warszawa. więcej  »
2016-10-05 Najnowsze zmiany przepisów oraz trudne zagadnienia w Prawie pracy w 2016 r., Warszawa. więcej  »
2016-10-06 Zasady tworzenia Biznesplanu na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków UE na lata 2014-2020, Warszawa. więcej  »
2016-10-10 Najważniejsze zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa od 1 lipca 2016 r. , Warszawa. więcej»
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter