Newsletter e-Podatki - 2016-10-04 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe lub rady pracowników są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych, a także członków rady pracowników.

Aby zapoznać się z najnowszymi prawnymi oraz praktycznymi aspektami bezpośredniej współpracy związku zawodowego czy też rady pracowników z pracodawcą serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie: Współpraca pracodawcy ze związkiem zawodowym – aspekty prawne.

Jak tworzyć porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych w trudnej sytuacji zakładu pracy? - uzyskaj praktyczne wskazówki…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Jest już projekt rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z 19 września 2016 r. C(2016)5596 final, która zawiera m.in. nakaz zawieszenia wszelkiej pomocy niezgodnej z prawem do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym, Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. więcej »

KAS zadba o podatników i większe wpływy do KASy państwa

Przyjazna dla podatników i skuteczna w działaniu – taka będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Minister Finansów Paweł Szałamacha przedstawił szczegóły reformy służb odpowiedzialnych za pobór danin. więcej »

MS: Ważne decyzje po spotkaniu Ministra Sprawiedliwości z przedsiębiorcami

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT – to tylko jeden z efektów spotkania ministra Zbigniewa Ziobro z polskimi przedsiębiorcami. więcej »

Wdrażanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Od 1 lipca 2016 r. najwięksi przedsiębiorcy działający w Polsce mają obowiązek comiesięcznego przekazywania administracji podatkowej danych dotyczących podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszym okresie sprawozdawczym kończącym się 25 sierpnia, zostało prawidłowo złożonych (tzn. zakończonych wystawieniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru), 5770 plików JPK VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych zawartych w JPK przyspieszy identyfikacje nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych. więcej »

Prawo

Zmiany w ustawie PIT i CIT

Celem ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność – tworząc warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa. więcej »

POLECAMY

Seria norm ISO - nowoczesne zarządzanie firmą on-line

Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie do pracy dla osób zajmujących się zarządzaniem jakością. Poradnik ułatwi wprowadzenie systemów zarządzania jakością, ich weryfikację oraz certyfikację. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści zarówno w zakresie nowych zdarzeń i rozwiązań, jak też interpretacji norm jakości. Poradnik powstał po to, by pomagać i ułatwiać zarządzanie jakością. więcej »

Poradnik gospodarowania odpadami on-line

Poradnik w wersji on-line zapewnia dostęp do bieżących zmian i regulacji dotyczących gospodarowania odpadami oraz pomoże przy prowadzeniu wymaganej dokumentacji. Publikacja została stworzona przez zespół ekspertów branżowych. Wszyscy autorzy to specjaliści z dziedziny gospodarki odpadami. więcej »

Książka kontroli w firmie

Powinieneś to już mieć! Książka kontroli to obowiązek przedsiębiorcy wynikający z Art. 81 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. więcej »

Jak poprawić efektywność w swojej firmie? Jak motywować? Nowoczesne narzędzie do zarządzania zespołem! więcej »

Terminy

Ważne terminy

7 październik 2016 r.

  • Termin złożenia deklaracji CIT-7
  • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2016-10-10 Najważniejsze zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa od 1 lipca 2016 r. , Warszawa. więcej»
2016-10-11 Jak zabezpieczyć odpowiedzialność osobistą i majątkową Członka Zarządu oraz Prokurenta wobec zmian prawnych od stycznia 2016 roku?, Warszawa. więcej  »
2016-10-12 Prawo budowlane 2016 - z uwzględnieniem zmian i nowelizacji, Wrocław. więcej  »
2016-10-13 Współpraca pracodawcy ze związkiem zawodowym – aspekty prawne, Warszawa. więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter