Newsletter e-Podatki - 2017-05-16 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

tematyka dotycząca obowiązku likwidacji urządzenia wodnego jest złożona i obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, jak i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Istotne są również kwestie związane z rozróżnieniem sytuacji, w których możliwa jest legalizacja urządzenia wodnego od tych, gdzie konieczna będzie jego likwidacja. Jak takie rozróżnienie wygląda w praktyce gospodarki wodnej? Jakie przepisy prawa należy zastosować? Jakie są formalne warunki likwidacji urządzenia wodnego i kto ma kompetencje do orzeczenia o obowiązku likwidacji konkretnego urządzenia?

Odpowiedzi na te pytania oraz wiele  innych cennych wskazówek znajdą Państwo w poradniku internetowym "Gospodarka wodno-ściekowa" .

Więcej informacji…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Korzystne rozwiązania dla osób zobowiązanych do opłacania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości

Podczas 41. posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (pierwotny druk nr 1232). Proponowane przepisy zawierają rozwiązania korzystne dla osób zobowiązanych do opłacania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. więcej »

Ministerstwo Finansów ruszyło z kontrolą JPK

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że w wyniku weryfikacji otrzymywanych plików JPK_VAT stwierdzono liczne uchybienia, przez co rozpoczęto proces kontaktowania się z podatnikami w tym zakresie. więcej »

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji

Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). więcej »

Wszelkie inicjatywy gospodarcze należy zaczynać w kancelarii doradcy podatkowego

Skorzystanie z usług doradcy podatkowego jest najlepszą gwarancją tego, że podatnicy przedostaną się przez „gąszcz” skomplikowanych i niejasnych przepisów i zapłacą dokładnie tyle podatku, ile jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. więcej »

Prawo

Zaniechanie poboru podatku PIT od dochodów z tytułu stypendiów i innych świadczeń

29 kwietnia 2017 roku weszły w życie:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta,
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
więcej »

POLECAMY

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2017 r.

Jaka jest kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę w praktyce i kwota, od której ich się dokonuje? Jaka obowiązuje nowa kwota wolna od potrąceń z zasiłków chorobowych w 2017 r.?

Aby uzyskać  odpowiedzi na te i inne zadawane przez uczestników pytania, to serdecznie zapraszamy na szkolenie: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2017 r.

Kara pieniężna za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych więcej »

Prawo w działalności związkowej on-line

Poradnik powstał z myślą o związkach zawodowych i związkowcach. Publikacja w przejrzysty sposób i prostym językiem porusza najważniejsze aspekty związane z działalnością związków zawodowych. Wskazuje ona gotowe metody rozwiązywania problemów w relacji pracownik-pracodawca.

Autorzy uwzględniają nie tylko przepisy o związkach zawodowych i prawo pracy ale także praktyczne aspekty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą, związkiem zawodowym a pracownikami. więcej »

Dokumentacja pracownicza

Zbiór dokumentów dotyczących pracowników w firmie. Kompleksowe narzędzie ułatwiające obsługę pracownika od momentu jego rekrutacji i zatrudnienia aż do momentu zwolnienia. więcej »

Jak poprawić efektywność w swojej firmie? Jak motywować? Nowoczesne narzędzie zarządzania zespołem! więcej »

Terminy

Ważne terminy

22 maja 2017

  • Termin złożenia informacji CIT-ST
  • Termin płatności zaliczki CIT
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2017-05-29 Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2017 r., Warszawa więcej  »
2017-06-02 Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje, Warszawa więcej  »
2017-06-06 Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce, Warszawa więcej  »
2017-06-08 Warsztaty: Delegowanie pracowników do Niemiec - zmiany w prawie polskim, niemieckim i wspólnotowym po 1 kwietnia 2017, Warszawa więcej  »
2017-06-09 Kontrole pracodawcy w 2017 r. - prawidłowe sporządzanie dokumentacji i rozliczanie pracowników wobec nowych uprawnień instytucji kontrolujących zakłady pracy, Warszawa więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter