Newsletter e-Podatki - 2017-06-14 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane dotyczy m.in. uporządkowania nomenklatury. Zmiana terminologii ma pozwolić na jednoznaczne odróżnienie koncesji od swoistych umów, które są narzędziem. Precyzuje także, że to koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą.

Kolejna istotna regulacja odnosi się do wprowadzenia progu stosowania ustawy, który wyniesienie 30000 euro. Rozwiązanie jest zbieżne z regulacją określającą próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (próg bagatelności). Z kolei przekroczenie progu unijnego przewidzianego w dyrektywie koncesyjnej wiąże się z koniecznością publikacji ogłoszenia o takiej koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Więcej informacji…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Ekspert: obniżka podatków nie zawsze przyniesie wzrost wpływów

"Obniżka podatków nie zawsze przyniesie wzrost wpływów" - podkreśla dr Maszczyk, ekspert Prasowej Akademii Pieniądza XXI. więcej »

NIK: zaległości podatkowe nadal rosną

Izba pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania monitorujące, nadzorcze, organizacyjne i legislacyjne Ministra Finansów w zakresie poszanowania interesów podatników i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej. Wśród szeregu zmian wyjątkowo trafne było usprawnienie przyjaznej wobec podatników tzw. miękkiej egzekucji, która już po dwóch latach okazała się równie skuteczna, jak czasochłonna i kosztowna egzekucja administracyjna. NIK zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną nadal, i to szybciej niż dochody z podatków. A szczególnie niepokoić może fakt, że coraz częściej są to zaległości, których wyegzekwować się nie da. więcej »

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu

Ministerstwo Finansów ostrzega przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów – głównie spółek kapitałowych – formalnie zarejestrowanych za granicą w sytuacji, gdy są one faktycznie polskimi podatnikami i są zarządzane z terytorium Polski. więcej »

Stosowanie VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne

W związku z licznymi sygnałami, które dotyczą nieprawidłowego stosowania stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, Ministerstwo Finansów przypomina, że zasady stosowania właściwej stawki podatku VAT – w szczególności 5 proc. lub 8 proc. – przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne określa interpretacja ogólna Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r (link otwiera nowe okno w innym serwisie). więcej »

Komentarze i opinie

Podzielonej płatności boją się szczególnie mikrofirmy

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) powinni uzyskać większą ochronę, żeby nie byli narażeni na zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Pozbawienie sprzedawców możliwości swobodnego dysponowania kwotą VAT pobieraną od nabywcy może zagrozić płynności finansowej mikroprzedsiębiorców. Konieczne jest też uchylenie przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia - napisała Konfederacja Lewiatan w opinii dotyczącej zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. więcej »

POLECAMY

Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych

Jakie są obowiązujące i najważniejsze regulacje, dotyczące  badań lekarskich osób kierujących pojazdami? Czy znasz najnowsze zasady w zakresie przeprowadzania badań kandydatów na kierowców?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo, uczestnicząc w szkoleniu: Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych.

UWAGA: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 5 punktów edukacyjnych, przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską więcej »

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line

Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy dla wszystkich osób zajmujących się ochroną środowiska. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami w całym obszarze ochrony środowiska oraz prezentuje praktyczne wskazówki i przykłady. więcej »

Dokumentacja windykacyjna

Publikacja elektroniczna zawierająca wzory pism, pozwów i umów niezbędnych przy skutecznym ściąganiu należności. Znajdą w niej Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania należności, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. więcej »

Dzięki metodzie 5S poprawisz jakości produkcji, komunikacji, bezpieczeństwa i warunków pracy! więcej »

Prawo

Rozliczanie usług budowlanych w świetle nowelizacji ustawy o podatku VAT.

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, który teraz obejmuje usługi budowlane. Nowe prawo może mieć znaczenie m.in. dla podmiotów budujących nową obwodnicę Wałbrzycha, która pochłonie blisko 300 mln zł, czy też dla firm wznoszących mieszkania komunalne w tym mieście. Zmiany bowiem zostały wprowadzone niedawno i jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy z branży wiedzą, jak rozliczyć swoją działalność według nowego prawa. O pomyłki w interpretacji przepisów jednak nietrudno. więcej »

Terminy

Ważne terminy

20 czerwca 2017

  • Termin złożenia informacji CIT-ST
  • Termin płatności zaliczki CIT
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2017-06-28 Najczęstsze błędy i uchybienia w procedurze przetargu nieograniczonego po nowelizacji z 2016 r., Warszawa więcej  »
2017-06-30 Czas pracy na hali produkcyjnej według najnowszych przepisów Kodeksu Pracy 2017, Warszawa więcej  »
2017-06-30 Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami po zmianach w obowiązujących aktach prawnych, Warszawa więcej  »
2017-07-10 Zarządzanie należnościami. Kompendium wiedzy dla każdego, kto spotyka się z brakiem płatności, Warszawa więcej  »
2017-08-21 Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - warsztaty, Warszawa więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter