Newsletter e-Podatki - 2017-08-08 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie reguluje kompleksowo zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy oraz szczególnych uprawnień organów kontrolnych. Zagadnienia takie zazwyczaj są uregulowane w przepisach odrębnych, powołujących daną instytucję kontrolną i ustalających strukturę i funkcjonowanie danej instytucji kontrolnej. Ustawa nakłada jednak na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. Zgodnie z  art. 81 ustęp 1a. książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej.

Jeżeli twoja firma działa w więcej niż jednym miejscu i ze względu na rodzaj działalności narażona jest na częste kontrole mamy dla ciebie profesjonalne narzędzie. Program "Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy" zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w przypadku przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. Więcej…


Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej analizuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. więcej »

Nie zawsze nieodpłatna pomoc stanowi darowiznę

Nie każde przekazanie majątku tytułem darmym przez fundację, organizację pożytku publicznego czy osobę fizyczną stanowi darowiznę. więcej »

Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. więcej »

Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża

W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów. więcej »

Komentarze i opinie

Zmiany w PIT i CIT osłabią konkurencyjność polskich firm

Wprowadzenie ograniczenia w rozliczaniu wydatków na różnego rodzaju usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, a także badania rynku, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, czy gwarancji i poręczeń, utrudni prowadzenie działalności gospodarczej, pogorszy konkurencyjność polskich firm, ich ekspansję zagraniczną oraz zniechęci do inwestycji - ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt ustawy dotyczący zmian w podatkach CIT i PIT. więcej »

POLECAMY

Podatek akcyzowy w 2017 r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo

Jakie są aktualne obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy? Ewidencja składu podatkowego – jakie obowiązują nowe reguły od 1 stycznia 2017 r.?

Aby uzyskać  odpowiedzi na te i inne zadawane przez uczestników pytania, to serdecznie zapraszamy na szkolenie: Podatek akcyzowy w 2017 r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo.

Zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i zgłoszeń od 1 marca 2017 r. więcej »

Dokumentacja windykacyjna

Publikacja elektroniczna zawierająca wzory pism, pozwów i umów niezbędnych przy skutecznym ściąganiu należności. Znajdą w niej Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania należności, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. więcej »

Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające *pdf / on-line

Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych. więcej »

Źródło praktycznych wskazówek jak zarządzać i podnosić jakość świadczonych usług znajdziesz w poradniku Seria norm ISO – nowoczesne zarządzanie firmą on-line. więcej »

Terminy

Ważne terminy

21 sierpnia 2017

  • Termin złożenia informacji CIT-ST
  • Termin płatności zaliczki CIT
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2017-08-29 Podatek akcyzowy w 2017 r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo, Warszawa więcej  »
2017-09-06 Czas pracy kierowców w 2017 r. - aktualny stan prawny, Warszawa więcej  »
2017-09-25 Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy, Warszawa więcej  »
2017-10-10 Skuteczna egzekucja administracyjna – aspekty praktyczne, Warszawa więcej  »
2017-10-24 Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Warszawa więcej»
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter