Newsletter e-Podatki - 2017-10-17 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie kluczowe zmiany polskich przepisów, dotyczące warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Warto zapoznać się z najnowszymi zasadami w zakresie legalizacji pracowników z Ukrainy oraz procedurą postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców 2018 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy.

Nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracędowiedz się więcej…


Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK. więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT prostszy dla przedsiębiorców

Nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r., to wynik konsultacji z przedsiębiorcami. Dzięki zmianom plik będzie można wypełnić szybciej, a wątpliwe kwestie wyjaśnić bez potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym. więcej »

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: PIT, CIT oraz podatku ryczałtowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. więcej »

Projekt zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Minister w rozporządzeniu określi szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, a także wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób sporządzania. Sprawozdanie po raz pierwszy ma być przygotowane za 2018 r. więcej »

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – projekt nowelizacji

10 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. więcej »

Terminy

Ważne terminy

25 października 2017

  • Termin złożenia informacji VAT-27
  • Termin złożenia deklaracji VAT-7
więcej »

POLECAMY

Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy

Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” powstał na podstawie art. 81. pkt. 1a. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji kontroli. więcej »

ISO serwis on-line

„ISO Serwis” to miesięcznik przygotowany z myślą o firmach, które potrzebują praktycznych wskazówek przy usprawnianiu lub wprowadzaniu System Zarządzania. Miesięcznik opracowany w zwięzły i przejrzysty sposób, pomoże uniknąć błędów i zbędnych działań przy wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania. więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa on-line

To poradnik, który powstał z myślą o podmiotach funkcjonujących w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego. Ten profesjonalny serwis to niezbędne źródło wiedzy, w okresie największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju branży wod.-kan. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami! więcej »

Harmonia między związkiem zawodowy a pracodawcą jest możliwa, pod warunkiem że obie strony przestrzegają prawa. Zobacz jakie masz prawa jako związkowiec i pracodawca. więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2017-11-06 INTRASTAT W PRAKTYCE - aktualności i zmiany w latach 2015-2017 r., Warszawa więcej  »
2017-11-07 Statuty szkół po zmianach systemu oświaty, Warszawa więcej  »
2017-11-16 Tworzenie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy, Warszawa więcej  »
2017-11-22 Nowe obowiązki placówek medycznych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, Warszawa więcej  »
2017-11-24 Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje, Warszawa więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter