Newsletter e-Podatki - 2017-10-31 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie reguluje kompleksowo zasad przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy oraz szczególnych uprawnień organów kontrolnych. Zagadnienia takie zazwyczaj są uregulowane w przepisach odrębnych, powołujących daną instytucję kontrolną i ustalających strukturę i funkcjonowanie danej instytucji kontrolnej. Ustawa nakłada jednak na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. Zgodnie z  art. 81 ustęp 1a. książka kontroli może być prowadzona w formie elektronicznej.

Jeżeli Twoja firma działa w więcej niż jednym miejscu i ze względu na rodzaj działalności narażona jest na częste kontrole mamy dla ciebie profesjonalne narzędzie. Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w przypadku przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. Więcej…


Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące newslettera pod adresem e-podatki@dashofer.pl.
Napisz do nas, jesteśmy tu dla Ciebie!

Aktualności

Konsultacje podatkowe w sprawie Mandatory Disclosure Rules

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace legislacyjne nad przygotowaniem projektu zmian w prawie, który dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules). więcej »

Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej uchwalona

Podczas 50. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. więcej »

Ryczałt od niezewidencjonowanego przychodu, a stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie przedawnienia – uchwała NSA

W dniu 16 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę - sygn. akt II FPS 4/17. więcej »

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 roku

16 października zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. więcej »

Komentarze i opinie

Wykaz podatników VAT może pomóc weryfikować partnera

Prowadzenie publicznego rejestru podatników VAT, może stać się ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta, jednak aby tak było, powinny zostać uwzględnione uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców. więcej »

POLECAMY

Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy

W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności? Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?

Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi uczestnicząc w szkoleniu: Zatrudnianie cudzoziemców 2018 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy.

Zapoznaj się nowymi wzorami wniosków o wydanie zezwolenia na pracę!
więcej »

Ocena pracownika i firmy

Poradnik zawiera wyczerpujący zbiór gotowych formularzy niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowej oceny nie tylko pracowników, ale i samej firmy. więcej »

Zasady dokumentowania systemu zarządzania

System zarządzania jakością jest pochodną wielu czynników charakterystycznych dla tej właśnie organizacji. Wdrożony system powinien znaleźć bezpośredni wyraz w odpowiednim jego udokumentowaniu. więcej »

Co się dzieje, jeżeli Państwowa Inspekcja Sanitarna zgłosi sprzeciw co do użytkowania obiektu budowlanego? Sprawdź tę i wiele innych kwestii ważnych dla inwestora. więcej »

Terminy

Ważne terminy

7 listopada 2017

  • Termin złożenia deklaracji CIT-7
  • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
więcej »

KALENDARZ SEMINARIÓW

Ważne terminy dla przedsiębiorców

2017-11-06 INTRASTAT W PRAKTYCE - aktualności i zmiany w latach 2015-2017 r., Warszawa więcej  »
2017-11-07 Statuty szkół po zmianach systemu oświaty, Warszawa więcej  »
2017-11-16 Tworzenie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy, Warszawa więcej  »
2017-11-22 Nowe obowiązki placówek medycznych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, Warszawa więcej  »
2017-11-24 Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje, Warszawa więcej  »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter