Prawo i zarządzanie

Aktualne umowy gospodarcze Aktualne umowy gospodarcze »
Praktyczna pomoc w zawieraniu umów gospodarczych. Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny kilkudziesięciu typów umów funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy spółek Aktualne umowy gospodarcze - Umowy spółek »
Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny dla umów założycielskich spółek. Omówiono wszystkie typy spółek przewidziane k.s.h. Dodatkowo opisano umowę założycielską spółki cichej.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy w obrocie gospodarczym Aktualne umowy gospodarcze - Umowy w obrocie gospodarczym »
Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowy komentarz prawny kilkudziesięciu typów umów funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu prawa pracy Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu prawa pracy »
Publikacja elektroniczna zawierająca szczegółowe omówienie umów kształtujących relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu własności intelektualnej Aktualne umowy gospodarcze - Umowy z zakresu własności intelektualnej »
Publikacja elektroniczna zawierająca komentarz prawny dla umów związanych zarówno z prawem autorskim jak i prawem patentowym, wraz z gotowymi do wykorzystania wzorami umów.
Dokumentacja dla związków zawodowych Dokumentacja dla związków zawodowych »
Publikacja elektroniczna zawierająca kilkaset wzorów dokumentów pomocnych zarówno w zarządzaniu związkiem zawodowym, jak i codziennej pracy na rzecz pracowników. Dokumenty zawarte w publikacji ułatwiają także prawidłowe kontakty związku zawodowego z pracodawcą.
Dokumentacja pracownicza Dokumentacja pracownicza »
Zbiór dokumentów dotyczących pracowników w firmie. Kompleksowe narzędzie ułatwiające obsługę pracownika od momentu jego rekrutacji i zatrudnienia aż do momentu zwolnienia.

Dokumentacja windykacyjna Dokumentacja windykacyjna »
Publikacja elektroniczna zawierająca wzory pism, pozwów i umów niezbędnych przy skutecznym ściąganiu należności. Znajdą w niej Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania należności, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych.
Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy »
Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” powstał na podstawie art. 81. pkt. 1a. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji kontroli.
Kadry i płace Kadry i płace »
Poradnik na płycie CD, zawiera niezbędne informacje, aby dobrze zarządzać kadrami oraz płacami. Na jednej płycie umieszczono m.in. fachowe wskazówki na temat zatrudniana pracownika, czasu jego pracy, udzielania urlopu, wynagrodzeń za pracę oraz ubezpieczeń społecznych.

Optymalizacja produkcji w przykładach na CD Optymalizacja produkcji w przykładach na CD »
Publikacja to rzetelne i niezbędne informacje oraz wskazówki i porady ekspertów, omawiające sposoby usprawniania i optymalizowania procesów produkcyjnych w firmie.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter