Poznaj nowe rozwiązania technologiczne w gospodarce osadami ściekowymi

Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków

Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków

Identyfikacja wybranych problemów i propozycje rozwiązań

Autorzy: Marcin Dębowski, Marcin Zieliński


Format: A4, plik *pdf
Liczba stron: 48
ISBN: 978-83-7537-140-6

4.6 ocena średnia z 340 głosów


Cena: 49.00 zł + 5% VAT
Tematyka

Eksploatacja oczyszczalni ścieków związana jest ściśle z koniecznością prowadzenia odpowiedniej gospodarki osadowej. Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady muszą być poddawane procesom przeróbki, anastępnie właściwie unieszkodliwione lub zagospodarowane.

Publikacja prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, które pozwalają na skuteczną stabilizację, higienizację oraz odwodnienie osadów ściekowych, powstających zarówno w sektorze komunalno-bytowym, jak i zakładach przemysłowych. Przedstawia metody, urządzenia oraz rozwiązania technologiczne, które pozwalają istotnie zwiększyć efektywność rozkładu substancji zawartych w osadach ściekowych organicznych, co bezpośrednio wpływa na ilość wytwarzanego biogazu oraz stopień neutralizacji tego uciążliwego odpadu. Omawia również technologie, które prowadzą bezpośrednio do zmniejszenia ilości, masy i objętości powstających w procesach oczyszczania ścieków osadów, a co za tym idzie ograniczają lub zupełnie eliminują ich negatywny wpływ na komponenty środowiska naturalnego.


Korzyści

  • omawia metody, urządzenia oraz rozwiązania technologiczne, które pozwalają na istotne zwiększenie efektywności rozkładu zawartych w osadach ściekowych substancji organicznych;
  • przedstawia technologie, które prowadzą bezpośrednio do zmniejszenia ilości, masy i objętości osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków;
  • prezentuje nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz urządzenia, które nie są powszechnie znane w kraju, jednak mogą znaleźć szerokie zastosowanie zarówno na obiektach gospodarki komunalnej, jak i zakładach przemysłowych;
  • zawiera praktyczne zestawienie wszystkich metod prezentowanych w publikacji.
Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Technologie wpływające na poprawienie efektywności procesu stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych
2.1. Zastosowanie dezintegratorów ultradźwiękowych
2.2. Zastosowanie hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji
2.3. Zastosowanie dezintegracji elektrokinetycznej


3. Potencjalne możliwości zastosowania technologii pogłębionego utleniania w procesach przeróbki osadów ściekowych

4. Biopreparaty jako środki poprawiające procesy stabilizacji i neutralizacji osadów ściekowych

5. Solarne suszarnie osadów ściekowych

6. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w procesie suszenia osadów ściekowych

7. Podsumowanie wraz z praktycznym zestawieniem opisanych metod


Autorzy

Dr inż. Marcin Dębowski - doktor nauk technicznych, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, specjalista z zakresu technologii oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.
Dr inż. Marcin Zieliński - doktor nauk technicznych, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, specjalista - konsultant w firmie Tewes-Bis Sp. z o.o. z zakresu technologii oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.

 
Zamawiam!
Klienci, którzy kupili ten tytuł interesowali się również:

Woda i ścieki

Analiza FMEA – zasady, komentarze, arkusze

Aktualne umowy gospodarcze

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter