Składowanie odpadów na składowiskach

Autor: Piotr Manczarski


Format: A5, plik *pdf
Liczba stron: 42
ISBN: 978-83-7537-107-9

4.9 ocena średnia z 413 głosów

Aktualnie brak w magazynie

Tematyka

Składowanie odpadów na składowiskach jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą unieszkodliwiania odpadów stałych.

Współczesne wymogi ochrony środowiska oraz sanitarne narzucają konieczność budowy i eksploatacji składowiska w sposób ograniczający do minimum emisję zanieczyszczeń. Z tego względu nastąpiła zdecydowana zmiana przy wyborze miejsca dla składowiska i warunków jego budowy.

Publikacja przedstawia obowiązki, jakie musi wypełniać zarządzający składowiskiem. Prezentuje procedury wyboru optymalnej lokalizacji składowiska, które są podstawowym elementem do jego prawidłowego funkcjonowania.


Korzyści

  • prezentuje obowiązki zarządzającego składowiskiem
  • przedstawia informacje na temat rodzaju odpadów, które mogą być unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych
  • zawiera wykaz odpadów których nie wolno składować na składowisku odpadów komunalnych
  • omawia procedury wyboru lokalizacji składowiska
  • przedstawia układ funkcjonalny nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych
  • prezentuje techniczne rozwiązania służące odgazowaniu składowisk
Spis treści

1. Składowanie odpadów
2. Przeznaczenie i lokalizacja składowiska
3. Funkcjonowanie składowiska
4. Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych – zagadnienia techniczno-technologiczne
5. Powstawanie biogazu na składowiskach odpadów komunalnych
6. Oddziaływanie biogazu na środowisko
7. Techniczne metody ujmowania i wykorzystania gazu składowiskowego


Aktualnie brak w magazynie

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter