Ochrona środowiska

Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków »
Eksploatacja oczyszczalni ścieków związana jest ściśle z koniecznością prowadzenia odpowiedniej gospodarki osadowej. Publikacja prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, które pozwalają na skuteczną stabilizację, higienizację oraz odwodnienie osadów ściekowych powstających zarówno w sektorze komunalno-bytowym, jak i zakładach przemysłowych.
Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach »
Publikacja przedstawia nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które są rezultatem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych z niej wynikających.
Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej »
Publikacja jest pomocna zarówno w opracowywaniu prawnej procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jak i w sporządzeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Oparta jest na najnowszej nowelizacji ustawy OOŚ, która weszła w życie 20 lipca 2010 r.
Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków »
Publikacja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia oczyszczania ścieków, które mogą zostać wprowadzone do istniejących i funkcjonujących obiektów. Poznanie potencjalnych możliwości aplikacyjnych zaprezentowanych urządzeń oraz technologii pozwoli na realną ocenę ich wprowadzenia i zastosowania na konkretnych oczyszczalniach ścieków.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter