Jak skutecznie napisać projekt socjalny

Jak skutecznie napisać projekt socjalny

Nowa edycja środków z EFS na lata 2014-2020

Autor: Michał Mazur


Format: A5
Liczba stron: 124
ISBN: 978-83-7537-292-2

4.8 ocena średnia z 470 głosów

Tematyka

Poradnik "Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2014-2020" wprowadzi Państwa w skomplikowaną tematykę funduszy strukturalnych. Nasz poradnik w sposób jasny i rzeczowy przedstawi Państwu wszystkie mechanizmy finansowania ze środków unijnych projektów społecznych, które mają przyczyniać się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów. Zostały w nim zamieszczone informacje na temat:

 • ogólnych założeń polityki spójności Unii Europejskiej, w tym zasad dotyczących EFRR, EFS, Fundusz Spójności, EFRROW i EFMR;
 • najważniejszych zmian w funkcjonowaniu EFS w latach 2014-2020;
 • finansowania z EFS projektów powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej;
 • możliwych do realizacji projektów jednostek pomocy społecznej w poszczególnych województwach w ramach regionalnych programów operacyjnych;
 • zawartości poszczególnych elementów projektu;
 • zasad opracowywania wniosku aplikacyjnego (jak wypełnić fiszki aplikacyjne);


Korzyści

Nasz poradnik pomoże w:

 • skutecznym ubieganiu się o fundusze z EFS;
 • opracowaniu wniosku aplikacyjnego;
 • przygotowaniu projektu;
 • sprawnym uporaniu się ze złożonymi wymogami i biurokratycznymi pułapkami, w które wpaść mogą osoby chcące uzyskać unijne wsparcie;
Spis treści

 1. Polityka spójności Unii Europejskiej
 2. Europejski Fundusz Społeczny w nowej perspektywie
 3. Dokumenty do programu Wiedza Edukacja Rozwój
 4. Priorytety i możliwe tryby realizacji projektów w 16 RPO
 5. Projekt – podstawowe informacje
 6. Szczegółowe zasady opracowania wniosku aplikacyjnego
 7. Słownik podstawowych terminów


Autorzy

Michał Mazur - Polityk społeczny, doradca CSR, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracujący jako Główny Specjalista w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Autor wielu artykułów o tematyce społecznej – m.in. w miesięcznikach „Pracownik socjalny” i „Dotacje finansowe dla pomocy społecznej”. Autor opracowuje wnioski aplikacyjne i doradza podmiotom aplikującym o środki w ramach krajowych i europejskich funduszy. Temat opracowanej pracy doktorskiej: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zatrudnienie osób niepełnosprawnych”. W ramach pracy doktorskiej autor opracował standardy CSR-D – Niepełnosprawność i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, wskazujące w jaki sposób do strategii i działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw włączać osoby z niepełnosprawnością.

Zamawiam!
Klienci, którzy kupili ten tytuł interesowali się również:

Pracownik socjalny

Asystentura w pomocy społecznej

Arteterapia

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter