Pomoc społeczna

Arteterapia Arteterapia »
Arteterapia jest jedną z metod wykorzystujących techniki plastyczne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. Stosując tę metodę możemy zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych dziecka. Dlatego właśnie warto korzystać z arteterapii aby skutecznie zapobiegać zaburzonym zachowaniom u dzieci i młodzieży.
Asystentura w pomocy społecznej Asystentura w pomocy społecznej »
Wygodny poradnik o asystenturze jako nowej strategii w pracy socjalnej. Omówienie kontekstu prawnego, opis metod pracy, prezentacja licznych przykłady oraz pomocne narzędzia pozwolą zorganizować pracę asystentowi w każdym ośrodku pomocy społecznej!
Dziecko w systemie pomocy społecznej Dziecko w systemie pomocy społecznej »
Aktualne przepisy prawne, dotyczące praw dziecka oraz funkcjonowania i organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, opatrzone fachowym komentarzem, a także praktyczne wskazówki ułatwią pracę pracowników działających na tym polu!
Finansowanie projektów systemowych - budżet projektu Finansowanie projektów systemowych - budżet projektu »
Budżet projektu jest jednym z ważniejszych zadań przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej. Dobrze zaplanowany zwiększa szansę na otrzymanie środku z EFS. Dlatego już dziś warto zapoznać się z wytycznymi, które pozwolą aby wydatki ujęte w budżecie zostały uznane zawsze za kwalifikowalne.
Jak skutecznie napisać projekt socjalny Jak skutecznie napisać projekt socjalny »
Publikacja ta ma ułatwić zdobycie środków z funduszy unijnych. Zostały w niej zamieszczone wskazówki od czego należy rozpocząć przygotowanie projektu oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu.
Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych »
Publikacja ta ma na celu przybliżenie tematyki kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych. Zostały w niej zamieszczone informacje na temat zasad oraz wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a także przepisy wykonawcze określające zasady nabywania kwalifikacji zawodowych. Na końcu została omówiona ustawa o pracownikach samorządowych.
Pomoc społeczna w praktyce Pomoc społeczna w praktyce »
Aktualne informacje i fachowe porady z zakresu pomocy społecznej! Komentarze i wskazówki, wzory oraz przykłady zastosowania ułatwiające codzienną pracę pracowników socjalnych i osób działających na polu pomocy społecznej!
Praca socjalna w  środowisku lokalnym Praca socjalna w środowisku lokalnym »
Praktyczne opracowanie na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej przeznaczone m.in. dla pracowników socjalnych, organizacji pozarządowych, szkół i innych instytucji, które działają na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych!
Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową »
Publikacja ta przedstawia czym jest przemoc domowa, jakie może mieć formy, a przede wszystkim jak wygląda kwestia wsparcia dla ofiar od strony prawnej oraz instytucjonalnej.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter