Pozytywna decyzja o warunkach środowiskowych w zasięgu ręki

Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej

Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej

Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym

Autorzy: Mec. Magdalena Bar, dr Jerzy Jendrośka, dr Witold Lenart


Format: A4, plik *pdf
Liczba stron: ok. 190
ISBN: 978-83-7537-015-7

4.8 ocena średnia z 154 głosów

Aktualnie brak w magazynie

Tematyka

20 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy OOŚ, która wprowadziła wiele istotnych zmian w przepisach. Dzięki zmianom w ustawie inwestorzy szybciej otrzymają decyzje środowiskowe a zmiana projektu będzie możliwa bez konieczności uzyskania nowej decyzji środowiskowej.
Publikacja „Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej” jest pomocna zarówno w opracowywaniu prawnej procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jak i w sporządzeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.


Korzyści

 • Jest oparta na aktualnych przepisach prawnych
  Nasza publikacja w formie pliku PDF omawia procedurę OOŚ w procesie inwestycyjnym w oparciu o najnowsze zasady.
 • Umożliwi uzyskanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.
  Jednym ze skutków wprowadzonych zmian powinno być ułatwienie wielu inwestorom pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć. Informacje na ten temat znajdziesz w naszej publikacji!
 • Treść publikacji umieszczono w wygodnym pliku PDF
  Publikacja przesyłana jest e-mailem. Po zainstalowaniu na komputerze jest zawsze pod ręką. Jeśli potrzebna jest wersja papierowa, w każdej chwili można wydrukować całość lub wybrane strony.
 • Zawiera praktyczne wskazówki
  Praktyczne wskazówki i zrozumiały dla każdego język pomogą zrozumieć nowe procedury administracyjne i oszczędzić czas potrzebny na załatwienie formalności. Przyspieszy to z pewnością rozpoczęcie inwestycji.
Spis treści

1. Instytucja oceny oddziaływania na środowisko

2. Oceny oddziaływania przedsięwzięć w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
2.1. Przegląd
2.2. Dyrektywa 85/337/EWG
2.3. Dyrektywa 92/43/EWG (dyrektywa habitatowa)
2.4. Konwencja z Espoo

3. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia w prawie polskim
3.1. Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko
3.2. Miejsce oceny w systemie kontroli procesu inwestycyjnego
3.3. Pojęcie przedsięwzięcia
3.4. Rodzaje przedsięwzięć wymagających oceny
3.5. Podział przedsięwzięć według procedury

4. Postępowanie w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa)
4.1. Lista przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
4.2. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.4. Strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.5. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako warunek wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.6. Ustalenie zakresu raportu (opcjonalne)
4.7. Udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych
4.7.1. Udział społeczeństwa
4.7.2. Uprawnienia organizacji ekologicznych
4.8. Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych
warunkowaniach
4.9. Skutki prawne oceny
4.10. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.11. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.12. Czas obowiązywania i moc wiążąca decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

5. Postępowanie w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa)
5.1. Lista przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
5.2. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5.3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5.4. Strony postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
5.5. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako warunek wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5.6. Kwalifikacja do wykonania oceny
5.7. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny
5.8. Postępowanie w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny
5.8.1. Ustalenie zakresu raportu
5.8.2. Udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych
5.8.3. Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5.8.4. Skutki prawne oceny
5.8.5. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5.9. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5.10. Czas obowiązywania i moc wiążąca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

6. Postępowanie w sprawie ponownej oceny
6.1. Decyzje, w ramach których może być wymagana ponowna ocena i stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia ej oceny6.2. Postępowanie zmierzające do uzyskania postanowienia regionalnego dyrektora
ochrony środowiska w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia
6.3. Strony postępowania
6.4. Udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych
6.5. Opinia w ramach ponownej oceny
6.6. Skutki prawne oceny
6.7. Treść i uzasadnienie postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska
6.8. Treść i uzasadnienie decyzji
6.9. Podanie do publicznej wiadomości o wydanej decyzji

7. Postępowanie w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
7.1. Decyzje w ramach których może być wymagana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i stwierdzenie obowiązku uzyskania postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie oceny
7.2. Kwalifikacja do wykonania oceny
7.3. Strony postępowania
7.4. Postanowienie regionalnego dyrektora w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny
7.5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny
7.5.1. Ustalenie zakresu raportu
7.5.2. Udział społeczeństwa i uprawnienia organizacji ekologicznych
7.5.3. Skutki prawne oceny
7.5.4. Treść i uzasadnienie postanowienia
7.5.5. Treść i uzasadnienie decyzji

8. Postępowanie w przypadku trans granicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

9. Zakres raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
9.1. Wprowadzenie
9.1.1. Raport oceny oddziaływania na środowisko jako stały element zarządzania środowiskiem w Polsce
9.1.2. Cele raportu
9.1.3. Zasady prezentowania ocen i zaleceń
9.1.4. Uwagi ogólne o zawartości raportu
9.1.5. Związek zawartości raportu z procedurą poprzedzającą
9.1.6. Weryfikacja raportu, aneksy i uzupełnienia
9.1.7. Konsultacje raportu


Autorzy

Publikacja została stworzona przez zespół wybitnych ekspertów: mec. Magdalenę Bar, dr Jerzego Jendrośkę, dr Witolda Lenarta
Wszyscy autorzy są specjalistami-praktykami w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, na co dzień pracującymi:

 • w Kancelarii Prawnej Jandrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy
 • na Uniwersytecie Warszawskim

Aktualnie brak w magazynie

« Powrót

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter