Budownictwo

Drogi i mosty on-line Drogi i mosty on-line »
Internetowe kompendium wiedzy to profesjonalne narzędzie dla biur projektowych, wykonawców robót drogowych i mostowych oraz zarządców dróg publicznych. Podaje fachowe porady prawne, informacje o najnowszych technologiach oraz istotne wiadomości o finansowaniu dróg z udziałem środków unijnych. To także doskonała pomoc przy przygotowywaniu zamówień publicznych na roboty drogowe.
Przepisy techniczno-budowlane on-line Przepisy techniczno-budowlane on-line »
Poradnik został stworzony z myślą o projektantach, inżynierach oraz inspektorach nadzoru budowlanego. Zawiera fachowe omówienie przepisów prawnych istotnych dla branży budowlanej wraz ze wskazówkami, jak prawidłowo stosować się do nich w codziennej pracy. Kompleksowo ujęto wszystkie aspekty procesu budowlano-inwestycyjnego. Praktyczne komentarze ułatwią interpretację aktów prawnych oraz ich prawidłowe stosowanie specjalistom z branży budowlanej.
Remonty i modernizacje budynków on-line Remonty i modernizacje budynków on-line »
Zagadnienia omówione w poradniku dotyczą zasady prawidłowej eksploatacji i bieżącej konserwacji oraz przyczyn powstawania uszkodzeń w budynkach. Obszernie opracowane zostały również sposoby prowadzenia robót remontowych konstrukcji, elementów wykończeniowych i instalacji wewnętrznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych on-line Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych on-line »
To doskonałe narzędzie dla osób zawodowo zajmujących się montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych, nadzorem nad robotami instalacyjnymi oraz pomiarami elektrycznymi. Serwis zapewnia dostęp do przystępnych interpretacji przepisów, fachowych porad technicznych, wzorów dokumentów i przykładowych obliczeń.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych on-line Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych on-line »
POTRZEBUJESZ WSPARCIA PRZY PROCESIE INWESTYCYJNYM? Oferujemy doskonałe źródło wiedzy z zakresu wykonania i odbioru robót budowlanych. Jest to nowoczesna platforma budowlana opracowana przez fachowców. Autorami są pracownicy wyższych uczelni technicznych, a także różnych instytucji badawczych, opiniodawczych i nadzorujących procesy inwestycyjne, realizacje i odbiory obiektów budowlanych oraz opracowujących ekspertyzy i opinie.
Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie on-line Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie on-line »
Publikacja zawiera całościowe ujęcie aspektów prawnych, technicznych i technologicznych związanych z instalacjami zapewniającymi komfort osobom przebywającym w pomieszczeniu. Możliwość odnalezienia w jednym miejscu wszystkich istotnych i aktualnych zagadnień z wymienionych trzech branż jest więc szczególnie ważna.
Wodociągi i kanalizacja on-line Wodociągi i kanalizacja on-line »
Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy nie tylko dla inżynierów i projektantów, ale także dla osób zarządzających przedsiębiorstwami WOD.-KAN. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną ze zmieniającymi się przepisami, normami i nowymi rozwiązaniami technicznymi. W poradniku zaprezentowane są praktyczne wskazówki i przykłady.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter