Budownictwo

Dokumentacja i oznakowanie rozdzielnicy elektrycznej Dokumentacja i oznakowanie rozdzielnicy elektrycznej »
Publikacja pomoże zgodnie z prawem sporządzić deklarację zgodności nowej, lub modernizowanej rozdzielnicy elektrycznej. Oprócz gotowego wzoru deklaracji zgodności znajdują się w niej treści najważniejszych ustaw, rozporządzeń oraz dyrektyw Rady Europy.
Dokumentacja pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV Dokumentacja pomiarów sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV »
Publikacja zawiera wzory dokumentów oraz protokołów pomiarów najczęściej wykonywanych w energetyce zawodowej. Formularze dostarczane są w edytowalnej formie, co znacznie skraca czas przygotowania właściwej dokumentacji pomiarowej.
Dokumentacja robót  budowlanych Dokumentacja robót budowlanych »
Publikacja zawiera pakiet trzech dokumentów, które są niezbędne przy tworzeniu dokumentacji robót budowlanych. Dzięki niej otrzymają Państwo podstawowe informacje na temat każdego z formularzy, przykłady poprawnego uzupełnienia oraz gotowe druki do wypełnienia.
Dokumentacja robót drogowo-mostowych Dokumentacja robót drogowo-mostowych »
Zbiór praktycznych dokumentów, opracowanych przez Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o., przydatnych zarówno dla projektantów dróg i mostów, jak i zarządzających drogami publicznymi.
Dokumentacja użytkowania i modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych Dokumentacja użytkowania i modernizacji systemów wodno-kanalizacyjnych »
Jest to zbiór gotowych do wypełnienia wzorów dokumentów przydatnych dla osób zajmujących się sieciami i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Publikacja zawiera ponad 30 wzorów wniosków, umów, zgłoszeń i oświadczeń, które w zależności od potrzeb można edytować i drukować.
Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV Dokumentacja wybranych pomiarów instalacji elektrycznych do 1kV »
Publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych. Wygodna forma opracowania ułatwia szybkie przygotowanie dokumentacji z przeprowadzanego badania.
Energia geotermalna w Polsce Energia geotermalna w Polsce »
Tematyka poradnika dotyczy aktualnych możliwości oraz najbliższych perspektyw wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Publikacja przedstawia obszary gdzie inwestowanie w geotermię będzie opłacalne oraz wymienia przykłady już istniejących ciepłowni geotermalnych.
Energooszczędność w budownictwie Energooszczędność w budownictwie »
Praktyczny poradnik na płycie CD. Zawiera informacje jak zaprojektować i wybudować dom o niskim zapotrzebowaniu na energię. Przedstawia sposoby zmniejszenia strat ciepła w istniejących już budynkach.
Instalacje elektryczne i teletechniczne na CD Instalacje elektryczne i teletechniczne na CD »
Poradnik "Instalacje elektryczne i teletechniczne na CD" to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowaniem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych.
Katalog doboru zaworów Katalog doboru zaworów »
Publikacja to tabelaryczne zestawienie dostępnych na polskim rynku zaworów, wraz z ich wymaganiami technicznymi. Pomoże w łatwy sposób dobrać właściwy zawór do każdej instalacji WOD.-KAN.
Katalog materiałów budowlanych Katalog materiałów budowlanych »
Praktyczny zbiór opisów technicznych i kontaktów z producentami lub dystrybutorami ponad 450 materiałów budowlanych na płycie CD. Publikacja przydatna dla projektantów, inżynierów, kosztorysantów oraz inwestorów i wykonawców.
Modernizacja dróg kolejowych Modernizacja dróg kolejowych »
Modernizacja dróg kolejowych to roboty mające na celu przystoŹsowanie budowli kolejowej do wyższych od doŹtychczasowych parametrów techniczno-eksploataŹcyjnych. W publikacji opisano warunki techniczne dla linii kolejowych.
Plan BIOZ - wersja online Plan BIOZ - wersja online »
Program pozwala na samodzielne stworzenie planu BIOZ. Komentarz pomaga w zrozumieniu przepisów prawnych, na których podstawie tworzy się ten plan. Program pozwala na edycję, zapisywanie i drukowanie gotowego planu.
Plan BIOZ na CD Plan BIOZ na CD »
Program pozwala na samodzielne stworzenie planu BIOZ. Komentarz pomaga w zrozumieniu przepisów prawnych, na których podstawie tworzy się ten plan. Program pozwala na edycję, zapisywanie i drukowanie gotowego planu.
Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną »
Publikacja przeprowadza Czytelnika przez kolejne etapy procedury przekwalifikowania ziemi rolnej na działkę budowlaną. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie inwestor może spotkać przechodząc przez ten proces. Ponadto poradnik zawiera przykładowe wzory wniosków wraz z odpowiednim komentarzem.
Procedura przyłączania OZE do sieci energetycznej. Instalacje fotowoltaiczne Procedura przyłączania OZE do sieci energetycznej. Instalacje fotowoltaiczne »
Publikacja omawia obowiązki inwestora i przedsiębiorstwa dystrybucyjnego w zakresie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, wyjaśnia kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie, omawia kwestie sprzedaży wytworzonej energii, a także sygnalizuje jak może zmienić się proces po wejściu w życie projektu zmian do ustawy prawo energetyczne, zwanego „małym trójpakiem”.
Przegląd i kontrola instalacji WOD.-KAN Przegląd i kontrola instalacji WOD.-KAN »
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) instalacje WOD. – KAN. w obiektach budowlanych powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym. Okresowe kontrole stanu technicznego powinny być udokumentowane w odpowiednich protokołach, które zostały zawarte w publikacji.
Specyfikacje techniczne Specyfikacje techniczne »
Praktyczny program komputerowy, pozwalający na profesjonalne przygotowanie specyfikacji technicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. »
Publikacja zawiera informacje na temat specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Omawia ich zakres, formę oraz zasady sporządzania.
Warunki kontraktowe FIDIC Warunki kontraktowe FIDIC »
Publikacja omawia zasady realizacji inwestycji według standardów unijnych. Pomoże poznać prawa i obowiązku stron kontraktu według zasad FIDIC oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.
Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD »
W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę powstawania wilgoci, pleśni i grzybów w budynkach. Autorzy zajęli się takimi zagadnieniami, jak prawidłowe diagnozowanie zanieczyszczeń oraz metody zwalczania i zapobiegania ich powstawaniu.
Wybrane dokumenty dotyczące robót remontowo - budowlanych Wybrane dokumenty dotyczące robót remontowo - budowlanych »
Zestaw kompletnych umów i protokołów wraz z uzupełnionymi przykładami z branży remontowo – budowlanej na płycie CD. Produkt ten znacznie przyspieszy i usprawni pracę spółdzielni, zarządców, inżynierów i wszystkich osób mających styczność z robotami budowlanymi.
Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. »
Publikacja zawiera zbiór edytowalnych wzorów dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN. Pozwala na ich wielokrotne wykorzystanie i przydaje się podczas każdej nowej inwestycji.
Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym Wzory dokumentów w procesie inwestycyjnym »
Publikacja zawiera edytowalne wzory dokumentów przydatnych podczas przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Pozwala sprawnie przebrnąć przez administracyjne zawiłości od momentu podjęcia decyzji o budowie, aż po oddanie obiektu do użytkowania.
Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych »
Publikacja zawiera wzory protokołów dokumentujących pomontażowe badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych i wykonywane sprawdzenia okresowe tych instalacji. W poradniku omówiono także zmiany w przepisach dotyczących sprawdzania odbiorczego i okresowego według normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
Zarządzanie projektem budowlanym Zarządzanie projektem budowlanym »
Zarządzanie projektem to pole działania i odpowiedzialności wielu osób. Nieprawidłowe prowadzi do niepotrzebnych przeróbek i kosztów, opóźnień, niezadowolenia klientów i wrogich relacji. Aby nie popełnić błędów w zarządzaniu polecamy naszą publikację.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter