Budownictwo

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu »
Praktyczna publikacja omawiająca najczęściej występujące nieprawidłowości podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych.
Instalacje elektryczne i teletechniczne Instalacje elektryczne i teletechniczne »
Poradnik "Instalacje elektryczne i teletechniczne" to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowaniem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne w zakladach opieki zdrowotnej Instalacje elektryczne w zakladach opieki zdrowotnej »
Publikacja omawia wymagania dotyczące standardów zasilania w energię elektryczną zakładów opieki zdrowotnej. Prezentuje problemy właściwego projektowania oraz wykonania instalacji. Pokazuje jak zadbać o bezpieczeństwo użytkowania dla pacjentów i personelu.
Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych »
„Instrukcja BHP” to praktyczny zestaw dwóch laminowanych tablic formatu A3, składanych do formatu A4, przystosowanych do powieszenia. Zawiera instrukcje BHP dla każdego, kto dba o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników przy pracach betonowych i żelbetowych.
Kosztorysowanie robót budowlanych Kosztorysowanie robót budowlanych »
Kosztorys budowlany pełni wiele funkcji dla uczestników procesu inwestycyjnego. Praktyczna i teoretyczna znajomość jego sporządzania jest niezbędna dla każdego. Publikacja ta pomoże także studentom wielu wydziałów, m.in.: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska.
Książka obiektu budowlanego Książka obiektu budowlanego »
Książka obiektu budowlanego sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134)
Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych »
Podmioty pełniące funkcje nadzorcze mają wpływ na przebieg całej inwestycji budowlanej, dlatego książka skierowana jest do: inwestorów, wykonawców, projektantów oraz organów administracji. Pomoże także studentom wydziałów budownictwa, architektury i administracji.
Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych »
Książka została napisana z myślą o projektantach i studentach kierunku Budownictwa, którzy zajmują się zawodowo projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Technika spawalnicza w praktyce Technika spawalnicza w praktyce »
Publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli połączeń spawanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów »
Poradnik kompleksowo przedstawia zagadnienia warunków technicznych wykonania i odbioru dróg i mostów. Jest to niezbędna publikacja dla zarządów dróg, firm wykonawczych oraz inspektorów nadzoru; która w szczegółowy sposób uwzględnia uregulowania najnowszych przepisów prawnych, Polskich Norm oraz technologii obecnych na rynku polskim.

Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru Wentylacja i klimatyzacja – warunki techniczne wykonania i odbioru »
Poradnik dla projektantów, inżynierów i wykonawców instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Zawiera zbiór przepisów dotyczących warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, omówienie norm i zakres ich stosowania. Opisuje również szczegółowo zakres pomiarów kontrolnych, metody wykonania oraz odbiory.
Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów »
Poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym dachów płaskich i tarasów. Omawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane do zabezpieczania stropodachów i tarasów .
Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie »
Woda może stanowić czynnik destrukcyjny dla budynków, dlatego tak istotna jest prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Poradnik zawiera praktyczne informacje przydatne podczas zabezpieczania znajdujących się w gruncie elementów budynków.
Zasady sporządzania specyfikacji technicznych Zasady sporządzania specyfikacji technicznych »
Specyfikacja techniczna zawiera wymagania dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych, dlatego bardzo istotne jest jej prawidłowe wykonanie. Książka skierowana jest do wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych, a także do studentów wydziałów budownictwa i administracji.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter