Podręczniki dla studentów

Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne »
Aby ułatwić Państwu interpretację ciągle nowelizowanych przepisów i wprowadzanych zmian, przygotowaliśmy fachową publikację w praktycznym formacie PDF. Jest to komentarz do rozporządzenia, które ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie i zagospodarowanie.
Drewniane więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym Drewniane więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym »
Dokument elektroniczny "Drewniane więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym" zawiera praktyczne informacje dotyczące wyboru materiałów do budowy więźb dachowych ze wskazaniem na materiały normowe oraz odpadowe
Energooszczędność w budownictwie Energooszczędność w budownictwie »
Praktyczny poradnik na płycie CD. Zawiera informacje jak zaprojektować i wybudować dom o niskim zapotrzebowaniu na energię. Przedstawia sposoby zmniejszenia strat ciepła w istniejących już budynkach.
Kosztorysowanie robót budowlanych Kosztorysowanie robót budowlanych »
Kosztorys budowlany pełni wiele funkcji dla uczestników procesu inwestycyjnego. Praktyczna i teoretyczna znajomość jego sporządzania jest niezbędna dla każdego. Publikacja ta pomoże także studentom wielu wydziałów, m.in.: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska.
Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych »
Podmioty pełniące funkcje nadzorcze mają wpływ na przebieg całej inwestycji budowlanej, dlatego książka skierowana jest do: inwestorów, wykonawców, projektantów oraz organów administracji. Pomoże także studentom wydziałów budownictwa, architektury i administracji.
Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych Tablice i algorytmy do wymiarowania zginanych elementów żelbetowych »
Książka została napisana z myślą o projektantach i studentach kierunku Budownictwa, którzy zajmują się zawodowo projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów »
Poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym dachów płaskich i tarasów. Omawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane do zabezpieczania stropodachów i tarasów .
Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie »
Woda może stanowić czynnik destrukcyjny dla budynków, dlatego tak istotna jest prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Poradnik zawiera praktyczne informacje przydatne podczas zabezpieczania znajdujących się w gruncie elementów budynków.
Zasady sporządzania specyfikacji technicznych Zasady sporządzania specyfikacji technicznych »
Specyfikacja techniczna zawiera wymagania dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych, dlatego bardzo istotne jest jej prawidłowe wykonanie. Książka skierowana jest do wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych, a także do studentów wydziałów budownictwa i administracji.
Ściany w budownictwie jednorodzinnym Ściany w budownictwie jednorodzinnym »
Dokument elektroniczny Ściany w budownictwie jednorodzinnym zawiera praktyczne informacje dotyczące metod obliczeniowych ścian oraz wyboru materiałów do ich konstrukcji z uwzględnieniem różnych grup materiałowych.
Świadectwo energetyczne Świadectwo energetyczne »
Niezbędna publikacja dla Każdego, kto postanowił zdawać egzamin uprawniający do sporządzania świadectw energetycznych. Zawiera opisy szkolenia, wymagań egzaminacyjnych, wzory świadectw energetycznych
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter